Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Zuzana Sloupová

pracovník sociálních služeb

Bc. Pavla Smilov, DiS.

Vedoucí střediska Charitní pečovatelské služby Chomutov
Tel: 733 593 643     _8IvRWie4eBFQOQdafkmYZhaa8kmb

Bc. Michaela Smoláková

zdravotnický pracovník

Mgr. Věra Smolová

sociální pracovnice
Tel: 485 143 968, 731 952 843     c8IBZ.99RlBmZZb6LTprRb~lWevlVb99T-M

Roy Solčáni

pracovník v sociálních službách

Jana Soukupová

pracovník v sociálních službách
Tel: 773 752 199    

Jitka Soukupová

pracovník v sociálních službách
Tel: 417 822 161     W_BjGK7%WkvDRUcg%mkmb

Zuzana Soušková

projektový manažer Charity Česká Lípa
Tel: 487 829 881, 776 116 416     %hHC1~l7VX~mVca77bCkO1.7~bGkO1p

Jana Suchánková

pracovník v sociálních službách

Jitka Suchánková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 402 510, 485 103 964     %nprR.agc8m%C1.7~bGk276_~.phTj

Mgr. Jiří Sucharda

pracovník v sociálních službách

Miluše Sujová

pracovník sociálních služeb
Tel: 778 470 526    

Eliška Sunkovská

pracovník sociálních služeb
Tel: 775 122 187     %nAu5ficW7c-T65j4mnf3~ilT-M

Anna Sůvová, Dis.

sociální pracovník

Bc. Kamila M. Svobodová, DiS.

zástupkyně ředitelky
Tel: 602 236 279     %oBl52enW7c-T65j4mnC2eaf-okmb

Bc. Michaela Svobodová

sociální pracovnice Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 731 402 492     %oBl52enW7c-T65j4mnE9d~4Ys

Šárka Syiránková

asistent speciálního pedagog

Petra Syrová

vrchní pečovatelka - Pečovatelská služba
Tel: 417 770 096, 737 208 850     _.GBRWiq~hIkQOQd4mBwVb~905prRb~lW5pJ