Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Roy Solčáni

pracovník v sociálních službách

Jana Soukupová

pracovník v sociálních službách
Tel: 773 752 199    

Jitka Soukupová

pracovník v sociálních službách
Tel: 417 822 161     W_BjGK7%WkvDRUcg%mkmb

Melita Suchá

pečující osoba

Jana Suchánková

pracovník v sociálních službách

Jitka Suchánková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 402 510     %nprR.agc8m%C1.7~bGk276_~.phTj

Mgr. Jiří Sucharda

pracovník v sociálních službách

Miluše Sujová

pracovník sociálních služeb
Tel: 778 470 526    

Eliška Sunkovská

pracovník sociálních služeb
Tel: 775 122 187     %nAu5ficW7c-T65j4mnf3~ilT-M

Anna Sůvová, Dis.

sociální pracovník

Bc. Kamila M. Svobodová, DiS.

zástupkyně ředitelky
Tel: 602 236 279     %oBl52enW7c-T65j4mnC2eaf-okmb

Bc. Michaela Svobodová

sociální pracovnice Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 731 402 492     %oBl52enW7c-T65j4mnE9d~4Ys

Petra Syrová

kompenzační pomůcky - Pečovatelská služba
Tel: 417 770 096, 737 208 850     _.GBRWiq~hIkQOQd4mBwVb~905prRb~lW5pJ