Domov se zvláštním režimem

NAŠE POSLÁNÍ:                                                                                                                                                                                 Posláním Domu pokojného stáří sv. Ludmily je zajistit osobám ve věku od 55 let, s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí, důstojné, důvěrné a bezpečné prostředí s ohledem na jejich individuální a specifické potřeby. 

IDENTIFIKÁTOR SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 2179469

FORMA SLUŽBY: pobytová

PROVOZNÍ DOBA: nepřetržitý provoz

CÍLOVÁ SKUPINA: dle § 50 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách je v domovech se zvláštním režimem poskytována pobytová služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo osobám s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

KAPACITA SLUŽBY: 49 lůžek

 NABÍZÍME

 • komplexní péči o osoby s chronickým duševním onemocněním s důrazem na individuální přístup
 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • zdravotní a ošetřovatelskou péči
 • kulturní programy, výstavy, přednášky, zájmové činnosti, půjčování knih, seznamování se s počítačem, promítání domácího kina
 • úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla
 • duchovní službu v kapli svaté Ludmily přímo v domově
 • posezení v kavárně Liduška
 • a dále v rámci externích služeb: kadeřnictví, pedikúru, manikúru

 CÍLE A ZÁSADY

Naše cíle:

 • zajistit důstojné, důvěrné a bezpečné prostředí našim uživatelům
 • zachovat a rozvíjet samostatnost a soběstačnost každého uživatele
 • prohlubovat kontakt se společenským prostředím a rodinou
 • zachovat a rozvíjet fyzické, sociální a duševní schopnosti uživatelů
 • poskytnout bezpečné a odborné služby, které respektují důstojnost uživatelů a jsou založeny na principech Etického kodexu Charity ČR
 • napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí, napomáhat jejich aktivizaci a seberealizaci
 • respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka
 • spolupracovat s uživateli, rodinami a blízkými osobami
 • prosazovat mezigenerační setkávání a udržovat kontakty nejen v rámci zařízení, ale i mimo něj

 Naše zásady:

 • respektování vůle uživatelů, jejich důstojnosti, soukromí a lidských práv
 • podpora pozitivního myšlení a aktivizace zájmů na základě individuálních přání uživatelů
 • sociální služby jsou založeny na principu partnerství a charitní práce
 • upevňování a vylepšování vztahu mezi pracovníky a uživateli
 • podpora kontaktu uživatelů s jejich rodinami, blízkými a přáteli
 • zachovaní soběstačnosti uživatelů
 • odbornost