Tříkrálová sbírka 2022

DSC02308

Charita Česká republika pořádá každoročně dobročinnou akci zvanou Tříkrálová sbírka. Sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a její výtěžek je určen na pomoc handicapovaným, nemocným, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak znevýhodněným skupinám lidí, a to zejména v regionech, ve kterých sbírka probíhá.

Výtěžek letošní fyzické koledy Tříkrálové sbírky, který činí 97 487 Kč, je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhala. Ústecká charita tentokrát vybrala díky sbírce potřebné finance na nákup vybavení Centra pro rodinu Ovečka, kam docházejí rodiny s dětmi, zejména samoživitelé, dále například děti s komplikovaným zázemím. Dále budou z výtěžku financovány akce Trmické farnosti a pomůcky pro handicapované děti ze ZŠ Vojnovičova.

Na webu www.trikralovasbirka.cz na Vás čeká Pan Onlajn – zde můžete přispívat po celý rok. Zadáním PSČ rozhodnete, do kterého regionu Vaše podpora zamíří.

QR

Přímá podpora Tříkrálové sbírky Charity Ústí nad Labem

Do 31. 1. 2022 můžete zaslat příspěvek Charitě Ústí nad Labem také pomocí QR kódu.

 

Děkujeme!

 

Tříkrálový koncert

I v roce 2022 proběhl Tříkrálový koncert, který ústecká charita pořádá ve spolupráci se ZUŠ Evy Randové v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem.

Tradice Tříkrálového koncertu vznikla jako forma poděkování veřejnosti za finanční příspěvky, které v rámci probíhající Tříkrálové sbírky věnují na pomoc potřebným a na charitativní projekty. Velmi děkujeme všem zaměstnancům a žákům ZUŠ Evy Randové
za jejich úžasnou a obětavou podporu naší sbírky. Zároveň děkujeme Muzeu města Ústí nad Labem za možnost pořádat koncert v jejich nádherných prostorách.

Fotogalerii z Tříkrálového koncertu si můžete prohlédnout zde.

 

Za Vaši pomoc a podporu srdečně děkujeme!

KONTAKT:
Ing. Radka Neprašová
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Ústí nad Labem
e-mail: neprasova@charitausti.cz;
tel: 731 632 986