Mateřské centrum Ovečka

NAŠE POSLÁNÍ: Posláním mateřského centra Ovečka je posilovat rodinné vztahy a odstraňovat sociální izolaci rodičů na mateřské či rodičovské dovolené, zvyšovat jejich sebevědomí a profesní orientaci a to pomocí nabídky rodinných, výchovně- vzdělávacích a kulturních programů pro rodiče a děti. Prostřednictvím svých aktivit se Mateřské centrum Ovečka snaží podpořit smysluplné trávení volného času celé rodiny. Pro děti je zde k dispozici prostorná vybavená herna a pro rodiče kavárna.

Pokud jste maminka na mateřské dovolené, stačí přijít a zapojit se do širokých aktivit, které MC Ovečka nabízí, můžete si také jen vypít kávu, posedět a popovídat si s kamarádkami. Pro děti je zde k dispozici tělocvična s tunelovým bludištěm, houpačkami, míči či trampolínou a prostorná herna s kuličkovým bazénem, hračkami od autíček po panenky, stavebnicemi apod. Také zde najdete spoustu pomůcek na malování.

Do mateřského centra Ovečka není třeba se předem přihlašovat, doba pobytu závisí na chuti maminky a dítěte a je omezena pouze provozní dobou.

Nabízíme

 • Herna pro maminky s dětmi do 6 let
 • Předškolní klub - Miniškolka, či jednorázové hlídání dětí
 • Možnost užitečně a příjemně prožívat mateřskou dovolenou
 • Pomoc a podpora maminek v jejich vlastním mateřství
 • Rozvoj a podpora zdravých citových a sociálních vztahů mezi dětmi a rodiči
 • Získávání prvních zkušeností před vstupem do školky, případně školy
 • Sbírka nových nápadů a inspirací, nových přátelství, nových zkušeností a pohledů na výchovu
 • Pořádání zájmových kroužků pro předškolní děti
 • Pořádání besed a přednášek
 • Pořádání jednorázových akcí
 • Pronájem prostor MC pro dětské narozeninové oslavy

sit2Mateřské centrum Ovečka bylo pro veřejnost otevřeno 4. září 2006, zároveň s ním byla zprovozněna výuková místnost, internetový koutek i právní poradna a byly zahájeny výukové kurzy v rámci projektu Integrace žen do pracovního procesu podpořeného z fondů EU. Mateřské centrum Ovečka je členem Sítě mateřských center ČR - Siť pro rodinu. 

Uvítáme Vaše nápady a připomínky ke zlepšení a zkvalitnění chodu centra. S velkou radostí také uvítáme mezi sebou aktivní maminky, které by se chtěly do chodu centra zapojit  – např. vedením dětských kroužků apod.

Přijďte, těšíme se na Vás :-)

herna_2019  herna5  herna3