PANEL HUMANITÁRNÍCH ORGANIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

output_1QmsRC

PANEL humanitárních organizací Ústeckého kraje (dále jen PANEL HO) je neformální pracovní skupina složená ze zástupců státních, příspěvkových a nestátních neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje. PANEL HO je organizační, koordinační a komunikační platformou pro poskytování komplexní péče o občana při řešení mimořádných událostí a krizových stavů (povodně, záplavy, vichřice, mráz, sněhová kalamita, požár, chemické látky, útok, hromadná dopravní nehoda apod.).

Posláním PANELU HO je sdružovat a koordinovat činnost osob a organizací při zlepšování připravenosti obyvatelstva na výskyt mimořádné události nebo krizového stavu a poskytování pomoci při odstraňování následků událostí. 

PANEL HO:
- zasedá 2 - 5x ročně
- koordinuje činnost nestátních neziskových organizací
- zabezpečuje úkoly krizových štábů
- podporuje vznik regionálních týmů
- poskytuje humanitární pomoc
- vzdělává veřejnost

Koordinátorem PANELU HO je v Ústeckém kraji od roku 2014 Oblastní, resp. Charita Ústí nad Labem (dále jen CH ÚL), která se aktivně zapojovala k humanitární a psychosociální pomoci v oblastech postiženými povodněmi v roce 2013.