Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

NAŠE POSLÁNÍ
Posláním sociální služby je pomoc a podpora rodinám s dětmi, které se ocitly v takové sociální situaci, která je pro ně náročná nebo tíživá, nezvládají ji nebo neumí řešit vlastními silami.

IDENTIFIKÁTOR SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 6631017

FORMA SLUŽBY: ambulantní a terénní

KAPACITA:
Kapacita ambulantní formy poskytování:
Počet uživatelů při práci s jednotlivcem: 1
Počet uživatelů při práci se skupinou: 12/2 pracovníci.
Kapacita terénní formy poskytování:
Počet uživatelů při práci s jednotlivcem: 1
Počet uživatelů při práci se skupinou: 12/2 pracovník

NAŠE CÍLE
Cílem SAS Ovečka je pomoci cílové skupině osob zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, nabídnout možnosti smysluplného využití volného času v bezpečném a důvěrném prostředí.
Obecným cílem sociální služby je zkvalitnění života uživatelů, tj. podpora a rozvoj schopností a dovedností, stejně jako sociálních dovedností a kompetencí rodičů, jejich aktivizace k sociálnímu začleňování a sociální sanaci.  

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi (ve věku 3 – 15 let) z Ústí nad Labem, které jsou dlouhodobě v krizové sociální situaci, kterou nejsou schopni sami řešit. Těmito situacemi jsou všechny situace v rodině, které dlouhodobě ohrožují vývoj dítěte a mohly by vyústit k jeho odebrání z rodiny.

KONKRÉTNÍM CÍLEM SOCIÁLNÍ SLUŽBY PAK JE:

 • podpora a rozvoj rodičovských kompetencí
 • nácvik, podpora a rozvoj rodičovského chování
 • stabilizace sociální situace v rodině
 • motivace a aktivizace rodin k řešení jejich sociální situace
 • zlepšení komunikace a komunikačních strategií v rodině, mezi rodiči a dětmi, mezi rodiči
 • podpora smysluplně tráveného volného času dětí
 • podpora a pomoc při řešení výchovných problémů dětí

SOCIÁLNÍ SLUŽBA ZAJIŠŤUJE TYTO ZÁKONNÉ ČINNOSTI:
Konkrétně vymezenými činnostmi, které sociální služba zajišťuje, jsou:

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 3. sociálně terapeutické činnosti
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

PŘEDŠKOLNÍ KLUBÍK SAS
V rámci Sociálně aktivizační služby nabízíme také Předškolní klubík pro děti od 3 - 6 let, které ještě nechodí do běžné mateřské školy a rodiče sami jim z různých důvodů nemohou poskytnout příležitosti k jejich rozvoji. V klubu si děti mohou zvyknout na pravidelný program, na kontakt s vrstevníky.

Při účasti dítěte v Předškolním klubu v rámci služby SAS je cena za Miniškolku snížena o polovinu po dobu předem domluvenou v individuálním plánu, s přihlédnutím k aktuální situaci uživatele. Předškolní klub SAS neposkytuje žádné jídlo, svačiny a obědy je nutno donést vlastní. Zákonný zástupce nese plnou zodpovědnost za zdravotní nezávadnost donášených pokrmů.

OTEVÍRACÍ DOBA
Ambulantní forma:
PO - ČT 9:00 - 12:00, PÁ - administrativa
Terénní forma:
PO - ČT 7:30 - 9:00 a 12:30 – 16:00, PÁ 7:30 - 16:00