Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

NAŠE POSLÁNÍ: Posláním sociální služby je pomoc a podpora rodinám s dětmi, které se ocitly v takové sociální situaci, která je pro ně náročná nebo tíživá, nezvládají ji nebo neumí řešit vlastními silami.

IDENTIFIKÁTOR SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 6631017

FORMA SLUŽBY: ambulantní a terénní

KAPACITA:

Kapacita ambulantní formy poskytování:
Počet uživatelů při práci s jednotlivcem: 1
Počet uživatelů při práci se skupinou: 12/2 pracovníci.
Kapacita terénní formy poskytování:
Počet uživatelů při práci s jednotlivcem: 1
Počet uživatelů při práci se skupinou: 12/2 pracovník

NAŠE CÍLE

Cílem SAS Ovečka je pomoci cílové skupině osob zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, nabídnout možnosti smysluplného využití volného času v bezpečném a důvěrném prostředí.

Obecným cílem sociální služby je zkvalitnění života uživatelů, tj. podpora a rozvoj schopností a dovedností, stejně jako sociálních dovedností a kompetencí rodičů, jejich aktivizace k sociálnímu začleňování a sociální sanaci.  

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi (ve věku 3 – 15 let) z Ústí nad Labem, které jsou dlouhodobě v krizové sociální situaci, kterou nejsou schopni sami řešit. Těmito situacemi jsou všechny situace v rodině, které dlouhodobě ohrožují vývoj dítěte a mohly by vyústit k jeho odebrání z rodiny.

KONKRÉTNÍM CÍLEM SOCIÁLNÍ SLUŽBY PAK JE:

 • podpora a rozvoj rodičovských kompetencí
 • nácvik, podpora a rozvoj rodičovského chování
 • stabilizace sociální situace v rodině
 • motivace a aktivizace rodin k řešení jejich sociální situace
 • zlepšení komunikace a komunikačních strategií v rodině, mezi rodiči a dětmi, mezi rodiči
 • podpora smysluplně tráveného volného času dětí
 • podpora a pomoc při řešení výchovných problémů dětí

SOCIÁLNÍ SLUŽBA ZAJIŠŤUJE TYTO ZÁKONNÉ ČINNOSTI:

Konkrétně vymezenými činnostmi, které sociální služba zajišťuje, jsou:

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 3. sociálně terapeutické činnosti
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

PŘEDŠKOLNÍ KLUBÍK SAS

V rámci Sociálně aktivizační služby nabízíme také Předškolní klubík pro děti od 3 - 6 let, které ještě nechodí do běžné mateřské školy a rodiče sami jim z různých důvodů nemohou poskytnout příležitosti k jejich rozvoji. V klubu si děti mohou zvyknout na pravidelný program, na kontakt s vrstevníky.

Za účast v Předškolním klubu se neplatí:
9:00 - 11:30 - zdarma; 11:30 -16:00 - 750,- měsíčně (odpolední klubík není poskytován v rámci SAS)
Předškolní klub SAS neposkytuje žádné jídlo.
Zákonný zástupce nese plnou zodpovědnost za zdravotní nezávadnost donášených pokrmů.

 

 OTEVÍRACÍ DOBA
Ambulantní forma: PO - ČT 8:30 - 11:00hod. PÁ - administrativa
Terénní forma: PO - ČT 7:30 - 9:00hod. - 12:00 – 16:00hod. PÁ 7:30 - 11:30hod.