Kontakty

Adresa:
Dům sv. Materny
Karla IV. 348/3
400 03 Ústí nad Labem
e-mail: materna@charitausti.cz
tel:
Klub Lucerna: 734 786 042
Centrum služeb pro rodinu: 739 507 615
Teréní programy: 731 402 487

Ing. Rostislav Domorák

Tel.: 472 744 684
ředitel Oblastní charity Ústí nad Labem

Ing. Radka  Neprašová

Tel.: 731 632 986
asistentka ředitele, manažerka PR

Ing. Blanka Pleschingerová

Tel.: 733 741 956
projektová manažerka, zástupce ředitele

Blažena Vedralová

Tel.: 472 744 684, 731 402 483
finanční manažerka

Ing. Dušan  Jahoda

Tel.: 731 402 490, 475 225 185
vedoucí Domu pokojného stáří sv. Ludmily

Bc. Jakub Modes

Tel.: 731 402 480, 475 601 805
vedoucí Domu Samaritán

Ing. Jana Poláková

Tel.: 475 212 314, 731 402 482
vedoucí Centra pro rodinu Ovečka

Ambulance DPS sv. Ludmily

Tel.: 731 402 516
zdravotní sestry Dům pokojného stáří sv. Ludmily