Azylový dům Samaritán

NAŠE POSLÁNÍ: Posláním Azylového domu Samaritán v Ústí nad Labem je nabídnout osobám bez přístřeší pomoc při řešení jejich obtížné životní situace. Služba poskytuje sociální poradenství a přechodné ubytování pro muže a ženy. Každému, kdo naši službu vyhledá, nabídneme prostor pro načerpání nových sil a podporu na základě individuálního přístupu

IDENTIFIKÁTOR SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 1001488

FORMA SLUŽBY: pobytová

PROVOZNÍ DOBA: nepřetržitý provoz

KAPACITA SLUŽBY: 40 osob z toho 28 mužů, 12 žen

 CÍLE AZYLOVÉHO DOMU SAMARITÁN:

 • Zajištění základních životních potřeb - bezpečí, teplo, strava, osobní hygiena a ošacení.
 • Snížení sociálních rizik prostřednictvím sociálního poradenství.
 • Snaha o začlenění uživatelů do společnosti.
 • Podpora uživatelů k samostatnému řešení obtížných životních situací.
 • Poskytnutí zázemí k řešení negativních dopadů souvisejících se ztrátou přístřeší.
 • Motivace a podpora uživatelů ke vstupu či návratu uživatelů na trh práce.
 • Pomoc při získání samostatného bydlení uživatelů.
 • Vytváření podmínek ke zlepšení zdravotního stavu uživatelů.
 • Podpora k obnovení či upevnění rodinných vztahů.
 • Podpora k řešení finanční situace uživatelů.
 • Podpora a motivace uživatelů k řešení jejich životní situace.

PRINCIPY AZYLOVÉHO DOMU SAMARITÁN:

Respektování ztráty domova, způsobu života a porozumění uživatelům je základní hodnotou naší služby. Všichni zaměstnanci Azylového domu Samaritán poskytují uživatelům podporu a ochranu v obtížné životní situaci. Azylový dům Samaritán nabízí důvěru, důstojnost a bezpečný prostor pro načerpání nových sil.

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

Azylový dům Samaritán poskytuje služby mužům a ženám bez přístřeší. Služby poskytujeme těmto osobám:

 • ve věku od 18 let
 • fyzicky soběstačným
 • mající platný průkaz totožnosti
 • s potvrzenou zdravotní způsobilostí k poskytnutí sociální pobytové služby dle Zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách

CO NABÍZÍME

 • sociální poradenství
 • přechodné ubytování
 • podmínky pro zajištění stravy

ÚHRADA ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBU

 • sociální poradenství je poskytováno bezplatně
 • muži - 120 Kč/den (dvou nebo třílůžkový pokoj), 100 Kč/den (vícelůžkový pokoj)
 • ženy - 120 Kč/den (dvou nebo třílůžkový pokoj)
KDE NÁS NALEZNETE
Dům Samaritán (Noclehárna Samaritán) se nachází v městské části Klíše, přímo při autobusové zastávce ˇŠtefánikova" (MHD č. 11 a 18), "Klíše hvězda" (MHD č. 52) a "Městský stadion" (MHD č. 54 a 56).