Školní družina Klubovna Ovečka

Logo OPZ barevné

Projekt Klubovna Ovečka CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007931 je financován z finančních prostředků EU.

Klubovna Ovečka je projekt podpořený z ESF OPZ a nabízí aktivity pro žáky 1. stupně ZŠ.

V průběhu školního roku nabízíme Školní družinu v Klubovně Ovečka s maximální kapacitou 46 dětí.

Přes prázdniny (jarní, podzimní, letní) realizujeme Příměstské tábory plné zajímavých výletů.

ŠKOLNÍ DRUŽINA v Klubovně Ovečka

Projekt nabízí rodičům dětí, které z důvodu omezené kapacity nemohou navštěvovat školní družinu, členství v Klubovně Ovečka, kde jsou zřízeny 2 třídy po 20ti dětech. Klubovna je otevřena od 4. 9. 2018 v čase 6:00 – 8:00hod. a 12:00 – 17:00hod. a v rámci projektu je zajištěn doprovod dětí do ZŠ před začátkem vyučování a také doprovod dětí ze ZŠ do Klubovny Ovečka po konci vyučování (děti na vychovatelku čekají v budově školy na předem domluveném místě).

V klubovně jsou pro děti připraveny kroužky a aktivity zdarma:

  • pondělí - cvičení s Mírou
  • úterý - kroužek fotografování
  • středa - výtvarný kroužek
  • čtvrtek - kroužek keramiky

Kapacita školní družiny i jednotlivých kroužků je omezena.

Podmínky:

  • pouze pro děti na 1. stupni ZŠ;
  • partnery projektu jsou ZŠ Stříbrnická, ZŠ Rabasova a ZŠ Elišky Krásnohorské (doprovody do škol) ale je možné se do družiny přihlásit i při docházce do jiné ŽS
  • pouze pro děti, které se z kapacitních důvodů nevešly do školních družin nebo nejsou ve šk. družinách hlášeny;
  • rodiče žijící ve společné domácnosti s dítětem musí předložit potvrzení o zaměstnání, nebo potvrzení OSVČ nebo potvrzení o evidenci na ÚP na formuláři „Potvrzení o postavení na trhu práce“;
  • Klubovna Ovečka, aktivity i kroužky jsou po výše splněných podmínkách BEZPLATNÉ.

Bližší informace vám rádi poskytneme na tel. čísle 731 633 462 nebo e-mailem na klubovnaovecka@charitausti.cz 

Zápisové lístky, vyplněné přihlášky a potvrzený formulář Potvrzení o postavení na trhu práce noste co nejdříve po nástupu dítěte do družiny v čase od 8:00 do 18:00. 

Ke stažení:
Zápisový lístek
Přihláška do Klubovny Ovečka
Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
Řád školní družiny Klubovny Ovečka


PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY s Ovečkou

V průběhu jarních, letních a podzimních prázdnin realizujeme Příměstské tábory pro žáky 1. stupně ZŠ. Tábory probíhají v předem stanovených termínech, pondělí - pátek 7:30-17:00. Pro děti jsou naplánovány zajímavé výlety a aktivity, rodiče hrají cestovné, vstupné a stravu. Tábory probíhají v CPR Ovečka na Doběticích a též ve spolupráci s Domem Světluška na Střekově. Kapacita je omezena, rezervujte si termín včas.

Ke stažení:
Pokyny k dokumentaci Příměstské tábory
Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
Přihláška do Klubovny Ovečka
Přihláška na Příměstský tábor
Informace pro rodiče k Příměstským táborům
Řád Příměstského tábora Ovečka
Bezinfekčnost