Ústecký kraj - POSOSÚK 3 - financování AD (2020 - 2022)

Oblastní charita Ústí nad Labem se zapojila do projektu Ústeckého kraje "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3", který je financován z prostředků OPZ. Podpora se týká sociální služby Azylový dům Samaritán.

Doba realizace projektu:  1. 1. 2020 - 30. 6. 2022
Výše způsobilých výdajů na rok 2020: 3 778 100 Kč
Výše způsobilých výdajů na rok 2021: 6 940 700 Kč
Výše způsobilých výdajů na rok 2022 (1.-6. měsíc): 2 533 200 Kč

 

Cílem projektu je finanční zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje.

 

Projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15-005/0014509 je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Untitled