Herna CPR Ovečka

PRONÁJEM PROSTOR na oslavy či školení:

Pá + So + Ne 14.00 – 18.00

Pro rodinná setkání a nestátní neziskové organizace:
každá započatá hodina…………. 300,- Kč
rezervační poplatek min..…...…... 300,-Kč
(splatnost nejpozději týden před termínem pronájmu prostor)

Pro ostatní organizace a instituce:
každá započatá hodina………… 350,- Kč
Aktuální ceník služeb naleznete Ceník služeb CPR Ovečka

PROVOZNÍ ŘÁD

  • děti mohou přicházet do centra pouze v doprovodu dospělé osoby
  • odpovědnost za bezpečnost dítěte nese vždy doprovod dítěte a to po celou dobu pobytu v centru a v celém areálu
  • za své osobní věci si zodpovídá každý návštěvník. v případě krádeže či poškození nepřebírá centrum žádnou zodpovědnost za vzniklou škodu (vstup pouze v přezůvkách)
  • do centra mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhajícím onemocněním včetně průjmu apod. a ti, kteří přišli do kontaktu s infekční chorobou, maminky, buďte rozumné a nevoďte do centra děti ani při pouhém podezření na začínající nemoc!
  • návštěvníkům centra nabízíme možnost občerstvení v 1. patře – zaměstnanci centra vám ochotně uvaří čaj nebo kávu či nabídnou jiné občerstvení
  • děti je možné přebalit na přebalovacím pultu umístěném v umývárně, vstup do učeben a tělocvičny je umožněn až těsně před zahájením dané aktivity (max. 5minut předem)
  • s případnými problémy, komplikacemi či připomínkami se rovněž obracejte na zaměstnance centra, rádi vám vyjdeme vstříc