Dobrovolnická služba v Charitě Ústí nad Labem

DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA V CHARITĚ ÚSTÍ NAD LABEM

Charita Ústí nad Labem spolupracuje s dobrovolníky z Dobrovolnického centra již od roku 2011. Využívá jejich pomoci při administrativních činnostech (tvorba prezentačních materiálů, příprava a roznos letáků, administrace webových stránek, propagace Charity Ústí nad Labem...) a ve svých jednotlivých střediscích:

Azylový dům Samaritán - příprava a organizace volnočasových aktivit pro osoby bez přístřeší
Dům pokojného stáří sv.Ludmily Chabařovice - aktivizační programy pro seniory
Centrum služeb pro rodinu Světluška - volnočasové aktivity pro klienty NZDM Světluška, doprovody..
Centrum pro rodinu Ovečka - volnočasové aktivity pro klienty NZDM Tykadlo, výpomoc při přípravě a organizaci jednorázových aktivit centra

 

KDO je dobrovolník?
„Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.“

 

KDY se můžete stát dobrovolníkem?
Dobrovolníkem se můžete stát, pokud jste dosáhli plnoletosti. Při nížším věku (min. od 15 let) vždy s písemným souhlasem zákonného zástupce.

 

KDE můžete vykonávat dobrovolnickou činnost?
Na základě Vašich přání a našich možností Vám nabídneme vhodnou alternativu, v jakém středisku v rámci Charity Ústí nad Labem můžete vykonávat dobrovolnickou činnost.

 

JAK se stát dobrovolníkem?
Pokud byste se rádi seberealizovali jako dobrovolníci v naší organizaci, neváhejte nás kontaktovat. Rádi si s Vámi sjednáme schůzku, na které si sdělíme vzájemné možnosti, přání a požadavky.

 

CO nás bude zajímat?
Vaše očekávání, časové možnosti, případná omezení, cílová skupina, se kterou byste rádi pracovali, Vaše zájmy, koníčky…

 

Charita ÚL má uzavřenu smlouvu s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem, které Vás zdarma proškolí a prostřednictvím této organizace budete rovněž pojištěni pro případ pojistné události.

Před zahájením spolupráce po Vás budeme vyžadovat:

  • občanský průkaz
  • výpis z rejstříku trestů
  • absolvování školení v Dobrovolnickém centru

v průběhu spolupráce získáte:   

  • vytvořený časový harmonogram vzájemné spolupráce
  • po dobu 1 měsíce bude probíhat zkušební doba (v rámci ní mají obě strany lhůtu pro ukončení spolupráce bez udání důvodubudete proškolení z BOZP, PO
  • budete mít možnost pro vlastní seberealizaci, získáte spoustu nových zkušeností
  • získáte potvrzení o vykonávané dobrovolnické službě
  • budete pojištěni pro případ pojistné události (v rámci smlouvy s Dobrovolnickým centrem)

 

Děkujeme, že chcete pomáhat potřebným a vybrali jste si naši organizaci :)

 

Kontakty na koordinátory dobrovolníků:
DPS sv. Ludmily -  Bc. Kateřina Uličná  bevm4Z4WH-uk87j7blGsO1p  tel.: +420 736 445 174