Školní družina Klubovna Střekov

Logo OPZ barevné

Projekt Školní družina Klubovna Střekov CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016335 je financován z finančních prostředků EU.

Klubovna Střekov je projekt podpořený z ESF OPZ a nabízí aktivity pro žáky 1. stupně ZŠ.

V průběhu školního roku nabízíme Školní družinu v Klubovně Střekov s maximální kapacitou ??? dětí.

Přes prázdniny (jarní, podzimní, letní) realizujeme Příměstské tábory plné zajímavých výletů.

letáček_střekov

ŠKOLNÍ DRUŽINA v Klubovně Střekov

Projekt nabízí rodičům dětí, které z důvodu omezené kapacity nemohou navštěvovat školní družinu, členství v Klubovně Střekov, kde je zřízena 1 třída po 32 dětech. Klubovna je otevřena od 1. 9. 2020 v čase 6:00 - 7:45 a 11:45 - 18:00 hod. a v rámci projektu je zajištěn doprovod dětí ráno do školy a po vyučování ze školy do Klubovny Střekov (děti na vychovatelku čekají v budově školy na předem domluveném místě).

V klubovně jsou pro děti připraveny kroužky a aktivity zdarma:

  • sportovní aktivity
  • trampoline academy s animátorem
  • lasergame s animátorem
  • výtvarné a kulturní aktivity

Kapacita školní družiny i jednotlivých kroužků je omezena.

Podmínky:

  • pouze pro děti na 1. stupni ZŠ;
  • partnery projektu jsou ZŠ Karla IV. a ZŠ Kamenný vrch (doprovody do škol) ale je možné se do družiny přihlásit i při docházce do jiné ŽS
  • pouze pro děti, které se z kapacitních důvodů nevešly do školních družin nebo nejsou ve šk. družinách hlášeny;
  • rodiče žijící ve společné domácnosti s dítětem musí předložit potvrzení o zaměstnání, nebo potvrzení OSVČ nebo potvrzení o evidenci na ÚP na formuláři „Potvrzení o postavení na trhu práce“;
  • Klubovna Střekov, aktivity i kroužky jsou po výše splněných podmínkách BEZPLATNÉ.

Bližší informace vám rádi poskytneme na telefonním čísle 775 264 763 nebo e-mailem na rybarova@charitausti.cz

Zápisové lístky, vyplněné přihlášky a potvrzený formulář Potvrzení o postavení na trhu práce noste co nejdříve po nástupu dítěte do družiny v čase od 8:00 do 18:00. 

Ke stažení:
Zápisový lístek
Přihláška do Klubovny Střekov
Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ
Řád školní družiny Klubovny Střekov
Monitorovací list Klubovny Střekov

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
V průběhu jarních, letních a podzimních prázdnin realizujeme Příměstské tábory pro žáky 1. stupně ZŠ. Tábory probíhají v předem stanovených termínech, pondělí - pátek 7:30-17:00. Pro děti jsou naplánovány zajímavé výlety a aktivity, rodiče hrají cestovné, vstupné a stravu. Tábory probíhají v Trampoline Academy na Střekově. Kapacita je omezena, rezervujte si termín včas.

Ke stažení
:
Pokyny k dokumentaci Příměstské tábory
Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ
Přihláška do Klubovny Střekov
Přihláška na Příměstský tábor
Informace pro rodiče k Příměstským táborům
Řád Příměstského tábora Střekov
Bezinfekčnost