Klub Lucerna

NAŠE POSLÁNÍ: Posláním Klubu Lucerna, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ústí nad Labem, je předcházet sociálnímu vyloučení, snižovat míru sociálního vyloučení a dále nabídnout prostor pro rozvoj dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí pomocí výchovně – vzdělávacích aktivit.

IDENTIFIKÁTOR SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 3125201

FORMA SLUŽBY: ambulantní a terénní

KAPACITA:
Kapacita ambulantní formy poskytování:
Počet uživatelů při práci s jednotlivcem: 2
Počet uživatelů při práci se skupinou: 20/2 pracovníci.
Kapacita terénní formy poskytování:
Počet uživatelů při práci se skupinou: 10/1 pracovník

 

NAŠE CÍLE

Cílem Klubu je umožnit dětem a mládeži ze sociálně slabých rodin efektivně využívat jejich volný čas, pomoci jim s přípravou do školy a zapojit je do zájmových činností.

 • máš možnost si zde najít kamarády, s kterými můžeš dělat to, co vás baví a cítit se u nás dobře
 • můžeš si s pracovníky popovídat o problémech, s kterými si nevíš rady.
 • taky se u nás dozvíš o různých nebezpečích (drogy, nemoc atd.), aby ses jim mohl/a vyvarovat
 • můžeme ti pomoci s domácími úkoly, s přípravou do školy a se zlepšením známek
 • můžeme ti pomoci s hygienou, jak o sebe dbát.
 • dáme ti prostor pro tvoje vlastní nápady a pomůžeme s jejich provedením, poradíme ti, jak vycházet s  okolím (rodiče, kamarádi…)
 • máš možnost se zúčastnit jednorázových akcí a různých činností (např. pečení vánočního cukroví, malování vajíček, tančení čardáše atd.)

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Nízkoprahovost - otevřenost zařízení uživatelům, nacházíme se v blízkosti přirozeného prostředí uživatelů.
Anonymita - uživatel může naše služby využívat anonymně.
Diskrétnost - jsme vázáni mlčenlivostí o našich uživatelích.
Respekt - respektujeme přání, potřeby i osobnost uživatelů.
Profesionalita - všichni naši zaměstnanci mají odpovídající vzdělání.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je zaměřená na děti a mládež od 6 do 18 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny.

OTEVÍRACÍ DOBA KLUBU

Pondělí - klub pro všechny 13:00 - 19:00hod.
Úterý - klub pro všechny 13:00 - 17:00hod.
Středa - klub pro všechny 13:00 - 19:00hod.
Čtvrtek - klub pro všechny 13:00 - 17:00hod.

 

PRAVIDLA KLUBU

 • nekřič, nikoho neurážej a nemluv sprostě
 • nenič vybavení klubu a dodržuj pořádek
 • stop zbraním, alkoholu a drogám v klubu
 • nekuř v klubu ani před ním
 • nejez a nepij na koberci a u počítačů
 • zákaz jakéhokoliv sexuálního obtěžování, narážek a fyzického násilí
 • respektuj ostatní
 • respektuj a poslouchej pracovníky klubu

SANKCE ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL KLUBU

 • napomenutí
 • zákaz do prostor klubu a využití aktivit (1 den až 1 měsíc)
 • odpracování vzniklé škody (např. úklid klubu)
 • úhrada vzniklé škody
 • ukončení dohody

Klub Lucerna nové 01

Klub Lucerna nové 02

Klub Lucerna nové 03

Klub Lucerna nové 04