Kdo jsme

Ústí

Charita Ústí nad Labem je jednou z jedenácti profesionálních charit v litoměřické diecézi. Sídlí v Ústí nad Labem a působí v ústeckém vikariátu.                                                                                   

Charita Ústí nad Labem je územní složkou Diecézní charity Litoměřice.

Posláním Charity Ústí nad Labem je pomoc bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, náboženství, státní a politické příslušnosti.

Charita Ústí nad Labem pomáhá osobám na okraji společnosti při řešení komplikované sociální situace, umožňuje seniorům plnohodnotné prožívání stáří, poskytuje podmínky dětem, mládeži a rodinám pro vzájemné setkávání a smysluplné trávení volného času a umožňuje přístup veřejnosti a uživatelům našich služeb ke vzdělávání.

Charita Ústí nad Labem je nestátní neziskovou organizací poskytující:

  • sociální služby
  • služby sociální prevence
  • pomoc při živelných pohromách
  • pořádá sbírky a humanitární akce za účelem pomoci potřebným v ČR i v zahraničí