Tříkrálová sbírka

 

Tři králové

Začněte rok dobrým skutkem i Vy!
Tři králové v roce 2021 přijdou ONLINE

Charita Česká republika pořádá každoročně dobročinnou akci zvanou Tříkrálová sbírka. Sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a její výtěžek je určen na pomoc handicapovaným, nemocným, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak znevýhodněným skupinám lidí, a to zejména v regionech, ve kterých sbírka probíhá.

V lednu 2020 proběhl již dvacátý ročník Tříkrálové sbírky. Díky spolupráci škol, dobrovolníků a zaměstnanců Charity ČR vyšly do ulic tisíce kolednických skupinek. Oblastní charitě Ústí nad Labem se pomocí koledníků podařilo překonat rekord na Ústecku a vykoledovat 160 093 Kč na dobrou věc. 

Tříkrálová sbírka v roce 2021 buhužel nebude moci proběhnout jako předchozí ročníky.

Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci a očekávaným vládním opatřením jsme se v Oblastní charitě Ústí nad Labem rozhodli pro online verzi Tříkrálové sbírky. Mrzí nás, že v lednu koledníci do ulic nevyrazí, ale snažíme se ze všech sil, abychom naše přispěvatele o zážitek z tříkrálového koledování nepřipravili.

Proto vzkazujeme: „Nebojte se, o zážitek z koledování nepřijdete, protože koleda bude. Tři králové za vámi přijdou ONLINE. Otevřete jim ONLINE dveře a zažijte stejně krásný pocit, jako když na vašem prahu zpívá parta zmrzlých koledníčků a vy je posloucháte. Obdarujte je a přijměte požehnání.“

„Pozvěte ONLINE koledníky dál na www.trikralovasbirka.cz !“

Jak bude ONLINE koleda konkrétně probíhat? Na webu www.trikralovasbirka.cz si pustíte video s online koledou a můžete přispět prostřednictvím online kasičky, kde po zadání PSČ Vaší obce bude příspěvek přidělen té charitě, která zde poskytuje svoje služby.

Letos vybíráme příspěvky na nákup antidekubitních matrací a polohovacích křesel pro klienty Domu pokojného stáří sv. Ludmily v  Chabařovicích, dále na pomůcky a hry pro děti s různými handicapy ze ZŠ Vojnovičova a na podporu chudým rodinám z Farnosti Trmice.

KONTAKT:
Ing. Radka Neprašová
koordinátorka Tříkrálové sbírky Oblastní charity Ústí nad Labem
neprasova@charitausti.cz;
731 632 986