Tříkrálová sbírka

Baner hlavní stránka

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun. Vykoledované peníze pomohou statisícům lidí v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika.

Tři králové vyrazili do ulic poprvé v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi a obnovili tak starodávnou lidovou tradici. Koledníci dnes, stejně jako kdysi, šíří mezi lidmi boží požehnání a poselství milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi. Tříkrálová sbírka je též svátkem solidarity. Zprostředkovává mezigenerační setkávání a soudržnost. I během krátké chvíle umožňuje zažít pocit radosti a vzájemnosti, a právě to je jejím největším posláním a nejsilnějším poselstvím. Pro koledníky i dárce představuje unikátní příležitost k tomu začít nový rok dobrým skutkem.

Tradice Tříkrálové sbírky v Ústí nad Labem sahá do roku 2001, kdy poprvé vyrazili koledníci do ústeckých ulic a přilehlého okolí. Každoročně se do sbírky zapojí nejen dobrovolníci a děti a mládež z našich služeb, které provozujeme, ale také děti a mládež z ústeckých a okolních základních a středních škol. Nedílnou součástí sbírky je Tříkrálový koncert, který pořádáme ve spolupráci se ZUŠ Evy Randové a Muzeem města Ústí nad Labem jako poděkování všem dárcům za finanční příspěvky, které v rámci probíhající Tříkrálové sbírky věnují na pomoc potřebným a na charitativní projekty.

Děkujeme všem, kterým „člověk není lhostejný“.