Tříkrálová sbírka

 

KASIČKA TŘÍKRÁLOVKAZačněte rok dobrým skutkem i Vy!
Připojte se s námi do Tříkrálové sbírky!

Charita Česká republika pořádá každoročně dobročinnou akci zvanou Tříkrálová sbírka. Sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a její výtěžek je určen na pomoc handicapovaným, nemocným, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak znevýhodněným skupinám lidí, a to zejména v regionech, ve kterých sbírka probíhá.

V lednu 2019 proběhl již devatenáctý ročník Tříkrálové sbírky. Díky spolupráci škol, dobrovolníků a zaměstnanců Charity ČR vyšli do ulic tisíce kolednických skupinek. Oblastní charitě Ústí nad Labem se pomocí koledníků podařilo překonat rekord na Ústecku a vykoledovat Kč 101.629,-- na dobrou věc. 

I Vy se můžete stát dobrovolníkem a každoročně nám pomoci podpořit z vybraných peněz konkrétní potřebnou osobu, některý z projektů Diecézní charity Litoměřice, Oblastní charity Ústí nad Labem, či domov pro seniory ve Vašem okolí. O konkrétním využití sbírky se můžete dočíst na www.trikralovasbirka.cz.

Skupinka Tří králů nosí lidem radostnou zvěst o narození Krista, obdarovává je drobnou pozorností a zpěvem tříkrálové koledy. Do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním logem, vybírají koledníci dobrovolný finanční příspěvek. Vedoucím takové skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka a občanským průkazem. Sbírka probíhá na základě povolení Magistrátu hlavního města Prahy.

S úctou a poděkováním

Ing. Rostislav Domorá
ředitel Oblastní charity Ústí nad Labem

 

Kontaktní osoba:
Ing. Radka Neprašová
neprasova@charitausti.cz 
Tel: 731 632 986