Aktuálně

Letní aktivity v Ovečce
21. května 2020 Rurika B

Letní aktivity v Ovečce

V Centru pro rodinu Ovečka plánujeme na letní prázdniny Prázdninové klubíky pro děti 3-6 let a Příměstské tábory pro děti 1. stupně ZŠ. Přihlašovat své děti můžete již nyní, kapacita je omezena, výlety a aktivity budou uzpůsobeny vývoji současné situace.

21. května 2020 Rurika B

Pokyny pro návštěvy v Domš pokojného stáří sv. Ludmily

Pokyny pro návštěvy   v Domě pokojného stáří svaté Ludmily v souvislosti s opatřeními proti šíření onemocnění COVD-19, vydané v souladu: s usnesením vlády ČR, ze dne 18. 5. 2020, číslo 555; s mimořádným opatřením MZ ČR Č. j.: MZDR 20593/2020-1/MIN/KAN; s doporučeným postupem č. 10/2020 MPSV ČR.        

Na vlně pomoci proti bezmoci: Šance na nový život paní Kamily
19. května 2020 Charita Česká republika

Na vlně pomoci proti bezmoci: Šance na nový život paní Kamily

Díky darům shromážděným na kontě Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci už dostali první lidé, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb, přímou finanční pomoc. Mezi nimi je i padesátiletá paní Kamila (jméno jsme pozměnili), která se s podlomeným zdravím a po nelehkém životním období náhle ocitla bez peněz – a bez reálné šance na nový start.

Na vlně pomoci proti bezmoci: Rozpočet paní Heleny
16. května 2020 Charita Česká republika

Na vlně pomoci proti bezmoci: Rozpočet paní Heleny

Díky darům shromážděným na kontě Sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci už dostali první lidé, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb, přímou finanční pomoc. Na Charitu Česká republika se obrátila i paní Helena, která sama vychovává sedm dětí, s nimiž nyní musela zůstat doma. Už předtím byl rodinný rozpočet napjatý; teď hrozilo, že se úplně zhroutí.

Projekt „Tablet od srdce“ a život v Domě pokojného stáří svaté Ludmily v době koronaviru
29. dubna 2020 Rurika B

Projekt „Tablet od srdce“ a život v Domě pokojného stáří svaté Ludmily v době koronaviru

Senioři v Domě pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích obdrželi tablet, a to díky společnosti Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77, která spustila, za přispění dalších partnerů Mall.cz, Vodafone a deník BLESK, unikátní projekt „Tablet od srdce.“ Díky tomuto projektu je možné našim klientům zprostředkovat kontakt s jejich rodinami a blízkými v této nelehké době, kdy kvůli koronaviru v domově panují přísná nařízení. Tablet také pomáhá zpestřit volné chvíle například poslechem hudby nebo sledováním groteskních videí.

Vytíženost krizových linek vzrostla o stovky procent. Lidé jsou pod stále větším psychickým tlakem
24. dubna 2020 Charita Česká republika

Vytíženost krizových linek vzrostla o stovky procent. Lidé jsou pod stále větším psychickým tlakem

Přesně před šesti týdny vláda vyhlásila v České republice nouzový stav. Charita i celá řada dalších nevládních organizací zareagovaly okamžitě a zveřejnily telefonní čísla krizových a informačních linek, na které se lidé potřebující se zorientovat v nové situaci či hledající pomoc mohli obracet. První analýzy svědčí o tom, že tato pomoc byla velmi potřebná. Vytíženost linek při srovnání s loňskem stoupla několikanásobně.

Výzva ministru školství k práci s rodiči-cizinci
20. dubna 2020 Charita Česká republika

Výzva ministru školství k práci s rodiči-cizinci

Žijí v České republice a normálně chodí do školy. Děti, jejichž rodným jazykem není čeština, se ale mohou stát obětí současné situace, která jim přístup ke vzdělání dost komplikuje. Charita Česká republika se proto spolu s dalšími organizacemi obrací dopisem na ministra školství. A vyzývá ho, aby zajistil informování rodičů-cizinců o současné situaci a aby podpořil školy v lepší komunikaci s nimi po dobu uzavření škol.

Tři králové proti viru
9. dubna 2020 Tříkrálová sbírka

Tři králové proti viru

Přichází čas, kdy budeme kromě epidemie nemoci covid-19 řešit také její důsledky. Přijatá bezpečnostní opatření uvrhla do nepříznivé situace desetitisíce lidí a zdaleka ne všem postačí k jejímu vyřešení schválená státní podpora. Základní životní potřeby těmto lidem pomůže zabezpečit Charita Česká republika. Část prostředků uvolní také z výtěžku Tříkrálové sbírky, konkrétně z tzv. krizového fondu.

Charita Česká republika pomáhá dvěma těžce zasaženým zemím: Itálii a Španělsku
8. dubna 2020 Charita Česká republika

Charita Česká republika pomáhá dvěma těžce zasaženým zemím: Itálii a Španělsku

Pandemie onemocnění covid-19 nezná hranice, stejně jako pomoc v boji proti ní. Přestože se v současné době plně zaměřujeme na ochranu našich klientů před nákazou, především seniorů v zařízeních sociální péče a lidí z ohrožených skupin, kritický vývoj situace v Itálii a Španělsku nemůžeme nechat bez odezvy. Masivní šíření koronaviru způsobilo, že jejich zdravotnictví kolabuje, počet úmrtí stoupá a život v zemi je prakticky paralyzován.

Co dělat, pokud nyní nemáte na úhradu splátek
8. dubna 2020 Charita Česká republika

Co dělat, pokud nyní nemáte na úhradu splátek

Kvůli stavu nouze jsem přišel o zdroj svého příjmu a brzy se mi začnou hromadit dluhy, které už nebudu moci splácet. Jak mám takovou situaci řešit? Přinášíme vám desatero, které připravili naši pracovníci ze sociálních poraden.