Dům pokojného stáří svaté Ludmily

20211007_130613

Dům pokojného stáří je jedním ze zařízení Charity Ústí nad Labem, které poskytuje sociální služby určené pro osoby s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí.

Posláním Domu pokojného stáří sv. Ludmily je zajistit osobám ve věku od 55 let, s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí, důstojné, důvěrné a bezpečné prostředí s ohledem na individuální a specifické potřeby. 

KAPACITA SLUŽBY                                                                                                                                                                              Celková kapacita zařízení je 49 lůžek (26 pokojů).

POSKYTUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBU
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a na základě udělené registrace poskytujeme sociální službu:

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
  • dle § 50 domov se zvláštním režimem, kapacita 49 lůžek, okruh osob tvoří osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění – Alzheimerova choroba, stařecká a ostatní typy demencí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení je při poskytování sociálních služeb přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

NAŠE ZÁSADY

  • respektování vůle uživatelů, jejich důstojnosti, soukromí a lidských práv
  • podpora pozitivního myšlení a aktivizace zájmů na základě individuálních přání uživatelů
  • sociální služby jsou založeny na principu partnerství a charitní práce
  • upevňování a vylepšování vztahu mezi pracovníky a uživateli
  • podpora kontaktu uživatelů s jejich rodinami, blízkými a přáteli
  • zachovaní soběstačnosti uživatelů
  • odbornost
KDE NÁS NAJDETE                                                                                                                                                                                
Dům pokojného stáří svaté Ludmily se nachází na okraji města Chabařovice, 7 km od Ústí nad Labem. Dopravní dostupnost autobusem č. 450, 454, 458, autobusová zastávka „Chabařovice radnice“.

 

NAŠE ADRESA
Dům pokojného stáří svaté Ludmily 
V Aleji 434, 403 17 Chabařovice
Tel: 731 402 490
E-mail: ludmila@charitausti.cz

UKÁZAT NA MAPĚ     

Nové Logo Ludmila