Podpořte nás

Jak můžete podpořit Charitu Ústí nad Labem


Charita Ústí nad Labem je neziskovou organizací. Naše financování je vícezdrojové a finanční prostředky na poskytování sociálních služeb získáváme zejména z MPSV, od Ústeckého kraje, statutárního města Ústí nad Labem. Dále financujeme konkrétní projekty z různých zdrojů, například od nadace NROS, Úřadu vlády ČR, Výboru dobré vůle Olgy Havlové, MV, MŠMT, MK, Úřadu práce, nadace ČEZ, z Tříkrálové sbírky a dalších firemních dárců a jednotlivců.

Podpora neziskových organizací ze strany komerčního sektoru i prostřednictvím darů od jednotlivců je projevem rozvinuté občanské společnosti a projevem etického smýšlení. Velmi si vážíme všech, kteří část svých výnosů a zisků dobrovolně věnují na sociální a dobročinné účely. Pokud nemáte možnost pomoci potřebným osobně, můžete tak učinit prostřednictvím nás.

Naši organizaci můžete podpořit několika způsoby:

Poukázáním finanční částky přímo na náš účet 

Naše číslo účtu je 267681271 / 0300 – ČSOB (převodem nebo složenkou)
kontakt: e-mail: charita@charitausti.cz, tel: +420 731 632 986

Pokud byste nás rádi podpořili finančně, předem je ideální se s námi spojit a domluvit podrobnosti. Připravíme pro Vás darovací smlouvu a v případě zájmu též Potvrzení daru pro daňové účely. Můžeme Vám poskytnout bližší informace, přispět můžete necíleně na provoz naší neziskové organizace, na námi poskytované sociální služby, případně si můžete vybrat konkrétní akci nebo projekt, na který přispíváte. Děkujeme za jakoukoliv částku, jíž se rozhodnete podpořit naši činnost.

Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 1 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.Materiální pomoc

Pokud máte nějaké materiální věci, které již nevyužijete, nejsou poškozené a jsou ve funkčním stavu, budeme rádi, když nám je nabídnete pro naše klienty. Vámi darované věci jsou určeny pro sociálně slabé občany, osoby v nouzi, osoby bez přístřeší a osoby ohrožené sociálním vyloučením, matky s dětmi aj..

Darovat můžete:
- nevyužité oblečení v dobrém stavu bez poškození (zachovalé oblečení a obuv)
- dále zachovalý textil (deky, spacáky, ložní prádlo, ručníky)
- trvanlivé potraviny do data spotřeby
- předměty pro vybavení domácnosti (nádobí, drobné spotřebiče)
- hygienické potřeby a drogistické zboží
- funkční výpočetní techniku a elektroniku
- kancelářské zboží a spotřební materiál
- vybavení pro děti (dětské oblečení a obuv, hračky pro děti)
- knihy jakýchkoli žánrů, i dětské, do charitní knihovny

Osobní předání je možné i bez předchozí domluvy na adrese:
Dům Samaritán, Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše

Dále je možné též předání věcí po předchozí domluvě i na našich pobočkách:
Dům sv. Materny, Karla IV. 348/3, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
Centrum pro rodinu Ovečka, Poláčkova 2, 400 11 Ústí nad Labem – Dobětice
Dům pokojného stáří svaté Ludmily, V Aleji 434, 403 17 Ústí nad Labem - Chabařovice

Nákupem v internetových obchodech přes portál GIVT.cz

GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. Vy nakupujete na internetu a GIVT.cz z Vašeho nákupu zašle Vámi zvolené organizaci část peněz z Vaší útraty. Stačí před nákupem zajít na GIVT.cz, zadat, že chcete přispět na Oblastní charitu Ústí nad Labem a zvolit obchod, ze kterého jdete nakoupit. Stačí pak potvrdit jedním klikem a to je vše. Z každého takto zvoleného nákupu přes GIVT.cz jde předem dané procento přímo na náš účet. Zabere Vám to jen chviličku, ale nám to velmi pomůže. Za Vaši podporu předem děkujeme.

Dobrovolnictví v naší organizaci

Práci Charity můžete podpořit i svou dobrovolnickou prací, část svého volného času můžete věnovat našim klientům z různých cílových skupin. Na našich pobočkách můžete pracovat s lidmi bez přístřeší, s osobami ohroženými sociálním vyloučením, s dětmi a mládeží v nepříznivé sociální situaci, věnovat se seniorům nebo například vést svépomocné skupinky pro maminky s dětmi.

Rádi též využijeme pomoci s propagací našich služeb a tvorbou propagačních materiálů (grafická podoba výroční zprávy, letáčků, pozvánek na akce, focení námi realizovaných akcí aj.). Pomůže nám také vytištění propagačních materiálů (letáků, vizitek..), banerů, výročních zpráv, apod.

Také oceníme fyzickou pomoc při údržbě prostor (malování, úprava zahrady, prezentace služeb, roznos letáčků, spolupořadatelství akcí aj.).

Dobrovolník ..je ochotný věnovat část svého volného času pro druhé, bez nároku na mzdu. Zkušenosti ukazují, že dobrovolná spolupráce je oboustranně pozitivní a obohacující.

Tříkrálová sbírka

Každý rok počátkem ledna pořádáme Tříkrálovou sbírku, pro kterou hledáme dobrovolníky, kteří by vedli skupinky koledníků. Do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním logem, vybírají koledníci dobrovolný finanční příspěvek. Vedoucím takové skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka a občanským průkazem. Kromě koledníčků a vedoucích skupinek sháníme také někoho, kdo by nám pomohl s výrobou kostýmů a korunek Tří králů. Přispět můžete též rovnou do kasičky, výtěžek je určen na pomoc handicapovaným, nemocným, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak znevýhodněným skupinám lidí, a to zejména v regionech, ve kterých sbírka probíhá.

Věcný sponzorský dar

Budeme rádi též za věcný sponzorský dar na konkrétní akci (obvykle potraviny - občerstvení pro ROTAHUFEST, pro Tříkrálové koledníky, na aktivity pořádané v Domě pokojného stáří svaté Ludmily nebo v Domě Samaritán aj.). V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Za Vaši pomoc a podporu srdečně děkujeme!

Upozornění k poskytnutí osobních údajů Charitě ČR:
Dárcem poskytnuté osobní údaje jsou vždy zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem evidence dárců, péče o dárce a informování o pořádaných akcích a podpořených projektech. Charita ČR prohlašuje, že veškeré osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám.