Noclehárna Samaritán

NAŠE POSLÁNÍ: Posláním Noclehárny Samaritán v Ústí nad Labem je poskytnout okamžitou pomoc a podporu osobám bez přístřeší, které mají zájem o přenocování a využití hygienického zařízení. Služba umožňuje další spolupráci zaměřenou na dosahování příznivých změn v životě uživatele.

IDENTIFIKÁTOR SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 383179

FORMA SLUŽBY: ambulantní

PROVOZNÍ DOBA: denně od 18.00 do 7.30 hod

KAPACITA SLUŽBY: kapacita 13 mužů a 2 ženy

CÍLE NOCLEHÁRNY SAMARITÁN

 • zajištění základních životních potřeb - bezpečí, teplo, strava, osobní hygiena a ošacení
 • začlenění uživatelů do společnosti
 • podpora uživatelů k samostatnému řešení obtížných životních situací
 • poskytnutí zázemí k řešení negativních dopadů souvisejících se ztrátou přístřeší
 • motivovat a podporovat uživatele ke vstupu či návratu uživatelů na trh práce
 • získání samostatného bydlení uživatelů
 • vytvářet podmínky ke zlepšení zdravotního stavu uživatelů
 • podpora k obnovení či upevnění rodinných vztahů
 • nabídnutí pomoci k řešení finanční situace uživatelů
PRINCIPY NOCLEHÁRNY SAMARITÁN
Respektování ztráty domova, způsobu života a porozumění uživatelům je základní hodnotou naší služby. Všichni zaměstnanci Noclehárny Samaritán poskytují uživatelům podporu a ochranu v obtížné životní situaci. Noclehárna Samaritán nabízí důvěru, důstojnost a bezpečný prostor pro načerpání nových sil.

 

KOMU JE SLUŽBA URČENA:
Noclehárna Samaritán poskytuje služby mužům a ženám bez přístřeší ve věku od 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační.

 

CO NABÍZÍME
 • poskytnutí přenocování (poskytujeme přenocování pro 13 osob - mužů)
 • poskytnutí podmínek  pro osobní hygienu (uživatelé mají k dispozici sprchový kout a WC, potřeby pro osobní hygienu)
 • sociální práce s uživateli

NOCLEHÁRNA SAMARITÁN NEPOSKYTUJE SLUŽBY OSOBÁM:

 • agresivním
 • osobám pod vlivem alkoholu (více než 0,4‰)
 • osobám, u kterých je zjištěno infekční onemocnění přenosné v rámci běžného společného soužití
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči další osoby

ÚHRADA ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBU

 • sociální poradenství je poskytováno bezplatně
 • přenocování - od 30 Kč/noc
 • po konzultaci se sociálním pracovníkem může být přenocování poskytnuto zdarma nebo na dluh
KDE NÁS NALEZNETE
Dům Samaritán (Noclehárna Samaritán) se nachází v městské části Klíše, přímo při autobusové zastávce ˇŠtefánikova" (MHD č. 11 a 18), "Klíše hvězda" (MHD č. 52) a "Městský stadion" (MHD č. 54 a 56).