Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5

PROJEKT
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5 je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000175.
Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace: 1. 9. 2022 – 31. 3. 2025.

EU-SPOLUFINANCOVÁNO Barevné RGB