Tříkrálová sbírka 2023

banner_1180x490_obecny

Kasičky zapečetěny, v lednu vyrážíme do ulic

V pondělí 12. prosince 2022 jsme zapečetili kasičky Tříkrálové sbírky. Magistrát města Ústí nad Labem zastupovala paní Lucie Vysoudilová, a za Charitu Ústí nad Labem byla přítomna paní ředitelka Bc. Martina Jonášová.

Všechny kasičky, s kterými vyrazíme do ulic, musí být úředně zapečetěny místně příslušným úřadem, a zároveň razítkem Charity Ústí nad Labem. Pro jasnou identifikaci jsou také opatřeny nálepkou se znakem Charity ČR.

Koledníky Charity Ústí nad Labem potkáte na Ústecku v období 1. – 15. ledna. Výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Charita Ústí nad Labem v letošním ročníku Tříkrálové sbírky vybírá příspěvky na své zařízení Dům sv. Materny, kde poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Klub Lucerna“ a terénní programy. Příspěvkem do tříkrálové kasičky podporujete také projekt pro handicapované děti ze ZŠ Vojnovičova a aktivity Farnosti Trmice pro nízkopříjmové rodiny.

Žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky proběhne v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem ve středu 4. ledna od 15 hodin.

Koledníci Tříkrálové sbírky také navštíví hejtmana Ústeckého kraje, primátora Statutárního města Ústí nad Labem a starosty jednotlivých městských částí.

V pátek 6. ledna od 17 hodin pořádáme ve spolupráci se ZUŠ Evy Randové a Muzeem města Ústí nad Labem tradiční Tříkrálový koncert, který se bude konat v Císařském sále Muzea Ústí nad Labem. Vstup zdarma

Do koledování na Ústecku se zapojí více než 100 dobrovolníků z řad žáků základních škol na Ústecku a ústeckých rodin.

QR

Přímá podpora Tříkrálové sbírky 2023
Charity Ústí nad Labem

Do 31. 1. 2023 můžete zaslat příspěvek Charitě Ústí nad Labem také pomocí QR kódu.

 

Děkujeme!

 

Kontakt:

Ing. Radka Neprašová - koordinátorka Tříkrálové sbírky
731 632 986
neprasova@charitausti.cz