Články

Nabídka bydlení s asistenčními službami
2. února 2023 Rurika B

Nabídka bydlení s asistenčními službami

Je Vašim rodičům, rodinným příslušníkům jejich vlastní dům nebo byt najednou příliš velký, plný nástrah a překážek? Stala se pro ně jejich samota nesnesitelnou nebo doma už všechno hůře sami zvládají anebo se o ně bojíte? Nechcete pro své rodiče jen lůžko nebo pokoj v institucializovaném zařízení jako je domov pro seniory nebo dům s pečovatelskou službou?

Dobročinné organizace píší vládě – chybí peníze na sociální služby, což se společnosti vymstí
18. dubna 2024 Charita Česká republika

Dobročinné organizace píší vládě – chybí peníze na sociální služby, což se společnosti vymstí

Iniciativa za rovnost, spravedlnost a lidská práva (IRSL) napsala premiérovi a ministrům vlády ČR otevřený dopis. V něm shrnují argumenty o nutnosti převedení prostředků fondu ESF+ do podfinancované sociální sféry, kde jsou peníze potřeba, a pokud bude vláda i nadále otálet a k převodu finančních prostředků nedojde, budou chybět peníze pro pomoc těm, kteří se ocitnou v nepříznivých situacích.

S Oldřichem Haičmanem o důležitosti nezištné pomoci a  dobrovolnictví
18. dubna 2024 Charita Česká republika

S Oldřichem Haičmanem o důležitosti nezištné pomoci a dobrovolnictví

Hostem nejnovějšího dílu podcastu ChariTALK je ředitel Diecézní charity Brno a garant celostátního charitního kolegia pro dobrovolníky Oldřich Haičman.

Mezinárodní den Romů: Charita volá po posílení lidské důstojnosti
6. dubna 2024 Charita Česká republika

Mezinárodní den Romů: Charita volá po posílení lidské důstojnosti

Posílení lidské důstojnosti romské populace v Evropě představuje značnou výzvu, protože nadále přetrvávají velké strukturální nerovnosti a generační chudoba. Stále je zapotřebí významných změn, které pomohou Romům uplatnit jejich práva a žít důstojný život.

Česko trápí problémy s bydlením i zadlužeností
2. dubna 2024 Charita Česká republika

Česko trápí problémy s bydlením i zadlužeností

Hostem nejnovějšího dílu podcastu ChariTALK je naše kolegyně Iva Kuchyňková, manažerka pro sociální advokacii Charity Česká republika.

Za pacientem vyrážíme i na sněžném skútru
2. dubna 2024 Charita Česká republika

Za pacientem vyrážíme i na sněžném skútru

Domácí péče představuje nezastupitelnou formu zdravotní péče, která je pacientovi poskytována v jeho prostředí. Mezi nesporné výhody této péče patří možnost vycházet z individuálních, měnících se potřeb každého klienta, minimalizace rizika nákazy a výrazné snížení stresu pacienta. Tyto faktory, které vesměs urychlují uzdravení, pak přináší i finanční úspory pro celý zdravotní systém. Klíčovou roli v poskytování domácí zdravotní péče hrají zdravotní sestry. Díky svým zkušenostem a vzdělání musí být schopny vyhodnotit stav pacienta, plánovat a poskytovat péči a zároveň ji koordinovat s ostatními zdravotníky. Na pomezí malebných Krkonoš poskytuje tuto vysoce kvalifikovanou zdravotní péči Bc. Dita Kujovská a její tým zdravotních sester Oblastní charity Trutnov. O tom, že horský terén může být často větší výzvou než samotná zdravotní péče, a o dalších aspektech práce, která je spíše posláním, byl i náš rozhovor.

Co kdyby málo udělalo velkou radost?
25. března 2024 Charita Česká republika

Co kdyby málo udělalo velkou radost?

Sbírka potravin, které je Charita Česká republika blízkým partnerem, se v sobotu 13. 4. 2024 opět rozjede ve všech krajích České republiky!  

(Ne)úspěšný pakt o migraci a azylu
22. března 2024 Charita Česká republika

(Ne)úspěšný pakt o migraci a azylu

Snaha Evropské komise najít pro země EU nový, společný rámec řešící migraci a azyl se po mnoha měsících až letech vyjednávání již klube v téměř finální podobě paktu o migraci a azylu. V únoru 2024 byly přijaty další dílčí dokumenty, které jsou jeho součástí. Čeho se pakt týká, jaká jsou jeho úskalí a jaký bude další postup, přiblížíme ve článku níže.  

Podcast ChariTALK: S psychologem PhDr. Janem Svobodou nejen o výchově dětí
22. března 2024 Charita Česká republika

Podcast ChariTALK: S psychologem PhDr. Janem Svobodou nejen o výchově dětí

Hostem nejnovějšího dílu podcastu ChariTALK je odborník na výchovu dětí, psycholog a profesor Pedagogické fakulty Ostravské univerzity PhDr. Jan Svoboda.

Caritas CARES 2023: Chudoba v Česku zblízka
21. března 2024 Charita Česká republika

Caritas CARES 2023: Chudoba v Česku zblízka

Nová zpráva Caritas CARES 2023 opět potvrzuje, že matky samoživitelky, dlouhodobě nezaměstnaní, starší lidé a lidé s psychickými potížemi patří v Česku mezi nejzranitelnější skupiny a čelí vysokému riziku propadu do chudoby. Zhoršení jejich situace je patrné zejména v oblasti bydlení. Zpráva se zaměřuje na oblast bydlení, sociálních dávek, zadluženosti, rodinné politiky, dlouhodobé péče a dostupnosti služeb. K analýze veřejně dostupných dat se však zde přidává i pohled pracovníků v sociálních službách Charity ČR, kteří tak do zprávy vnáší cennou osobní zkušenost. Zpráva Caritas CARES 2023 dále naznačuje možná řešení – a to jak na systémové úrovni, tak na úrovni každodenní praxe.