Tříkrálová sbírka 2019

IMG_20190108_163212

Při Tříkrálové sbírce 2019 na Ústecku se podařilo překročit hranici 100 tisíc korun

Oblastní charitě Ústí nad Labem se díky zapojení více než stovky dobrovolníků podařilo vykoledovat v letošním ročníku Tříkrálové sbírky celkově Kč 101.629,--, což je navýšení o více než 30 tisíc oproti minulému ročníku. Moc děkujeme všem dárcům, kteří přívětivě přijali naše koledníky a neodmítli pomoci potřebným.

Velmi děkujeme všem dobrovolníkům: dětem z nízkoprahových zařízení Oblastní charity Tykadlo a Světluška, základním školám Vojnovičova, Velké Březno, Povrly a Trmice, rodinám a zaměstnancům Farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, Základní umělecké škole v Ústí nad Labem a všem dalším rodinám a dobrovolníkům z Ústecka, kteří se ochotně zapojili do sbírky.

Velký dík také patří zaměstnancům jednotlivých úřadů na Ústecku a všem novinářům, kteří nám pomohli při přípravě a propagaci sbírky.

„V naprosté většině případů jsme se setkávali s pozitivními reakcemi oslovených, jen v několika případech byly reakce negativní a většinou souvisely s tím, že si lidé neuvědomovali, že sbírka běží až do 13. ledna,“ řekla k tématu Blanka Pleschingerová, koordinátorka Tříkrálové sbírky 2019 Oblastní charity ÚL.

Největší úspěch jsme zaznamenali u pokladničky, do které se vybíralo v neděli 6. ledna před Globusem, kde se vybralo celých Kč 7327,--. Při koledování jsme se setkali i s věcnými dary – jednak sladkostmi pro koledníčky, ale i např. hračkami pro děti z našich nízkoprahových zařízení.

Největší celonárodní dobročinná sbírka byla v Ústí nad Labem odstartována ve čtvrtek 3. ledna požehnáním koledníkům v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Od té chvíle jste mohli skupinky tří králů potkat v ústeckých ulicích i přilehlých obcích až do 13. ledna. Koledníci šíří Ježíšovo poselství a obdarovávají drobnou pozorností - kalendáříkem na rok 2019 a cukříkem na symbolické oslazení života.

Součástí dobročinné akce je také Tříkrálový koncert, který pořádá Oblastní charita Ústí nad Labem ve spolupráci se ZUŠ Evy Randové v úterý 8. ledna jako poděkování všem dárcům, koledníkům a dalším dobrovolníkům.

Výtěžek letošní sbírky na vybavení Centra pro rodinu Ovečka, dále na rehabilitační pobyt pro těžce postiženého muže a na pomůcky pro handicapované děti.

Srdečně děkujeme všem dosavadním dárcům i dobrovolníkům, kteří se do sbírky zapojili.

cover_foto_810x320_dekujeme_96dpi

Kontaktní osoba:
Ing. Blanka Pleschingerová
pleschingerova@charitausti.cz
tel.: 733 741 956

 

Reportáž: ÚSTÍ NAD LABEM: Probíhá Tříkrálová sbírka (regionální televize RT ÚSTECKO)
https://www.youtube.com/watch?v=bMcYNoMlREM
Reportáž: ÚSTÍ NAD LABEM: Tříkrálový koncert (regionální televize RT ÚSTECKO)
https://www.youtube.com/watch?v=RuKfVAEBLfo