Adresář

Celá ČR Diecéze Tato organizace
Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Jakub Modes

ředitel Charity Ústí nad Labem
Tel: 731 402 494, 472 744 684     8hqo9YUSYanBZd5m%mvhTj

Ing. Blanka Pleschingerová

projektová manažerka, zástupce ředitele
Tel: 733 741 956     _erCT6~f2.Ey.Z4WH-uk87j7blGsO1p

Ing. Radka Neprašová

asistentka ředitele, manažerka PR
Tel: 731 632 986     9.CBRcenW7c-T65j4mnE9d~4Ys

Blažena Vedralová

finanční manažerka
Tel: 472 744 684, 731 402 483     c.qBR-enW7c-T65j4mnE9d~4Ys

Antonín Nezbeda

provozní technik
Tel: 731 402 493     9.MlV256LTprRb~lWnFDZW7r

Ing. Jana Poláková

vedoucí Centra pro rodinu Ovečka
Tel: 475 212 314, 731 402 482     _hyk1~l7VX~mYZhaa8HC-729g

Ing. Dušan Jahoda

vedoucí Domu pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 731 402 490, 475 225 185     58uyUZ4WH-uk87j7blGsO1p

Bc. Kateřina Kolešová

vedoucí Domu sv. Materny
Tel: 731 402 517     6hyo9~l7VX~mYZhaa8HC-729g

František Kopa

správce webových stránek, PR, technický pracovník
Tel: 731 623 868     6hCkQOQ938Es-Zkkabkmb

Monika Volfová

koordinátor služeb Centra pro rodinu Ovečka
Tel: 734 768 399, 475 212 314     3.ExR~l_YdnjGK7%WkvDReil45pJ

Mgr. Monika Lorencová

sociální pracovnice NZDM Tykadlo
Tel: 736 785 956, 475 212 314     arxkU-e6LTprRb~lWnFDZW7r

František Trost

pracovník v sociálních službách NZDM Tykadlo
Tel: 736 785 956, 475 212 314     arxkU-e6LTprRb~lWnFDZW7r

Martina Skulová, Dis.

sociální pracovnice - SAS Ovečka
Tel: 731 128 247, 475 212 314     %8FuRYUSYanBZd5m%mvhTj

Jana Barešová

pracovnice v sociálních službách SAS Ovečka
Tel: 731 128 247, 475 212 314     X8Eo9~l7VX~mYZhaa8HC-729g

Denis Schmidt

pracovník v sociálních službách - SAS Ovečka
Tel: 731 128 247, 475 212 314     %-uwZ2j6LTprRb~lWnFDZW7r

Dana Rybárová

vedoucí vychovatelka Školní družiny Klubovna Ovečka
Tel: 731 633 462, 475 212 314     6eHl5fd7-orm1Z4WH-uk87j7blGsO1p

Lada Žemličková

vychovatelka Školní družiny Klubovna Ovečka
Tel: 731 633 462, 475 212 314     6eHl5fd7-orm1Z4WH-uk87j7blGsO1p

Jarmila Kdolská

výchovná poradkyně MC Ovečka
Tel: 704 130 063, 475 212 314     3.ExR~l_YdnjGK7%WkvDReil45pJ

Ambulance DPS sv. Ludmily

zdravotní sestry Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 731 402 516     %.FD8i4WH-uk87j7blGsO1p

Raluca Blažková, DiS.

vedoucí zdravotní sestra Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 737 327 814     %.FD8i4WH-uk87j7blGsO1p