Adresář

Celá ČR Diecéze Tato organizace
Řazení: Organizační / Abecední

Ing. Rostislav Domorák

ředitel Oblastní charity Ústí nad Labem
Tel: 472 744 684     ~.qs-3b6LTprRb~lWnFDZW7r

Ing. Radka Neprašová

asistentka ředitele, manažerka PR
Tel: 731 632 986     9.CBRcenW7c-T65j4mnE9d~4Ys

Ing. Blanka Pleschingerová

projektová manažerka, zástupce ředitele
Tel: 733 741 956     _erCT6~f2.Ey.Z4WH-uk87j7blGsO1p

Blažena Vedralová

finanční manažerka
Tel: 472 744 684, 731 402 483     c.qBR-enW7c-T65j4mnE9d~4Ys

Ing. Dušan Jahoda

vedoucí Domu pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 731 402 490, 475 225 185     58uyUZ4WH-uk87j7blGsO1p

Bc. Jakub Modes

vedoucí Domu Samaritán
Tel: 731 402 480, 475 601 805     8hqo9YUSYanBZd5m%mvhTj

Ing. Jana Poláková

vedoucí Centra pro rodinu Ovečka
Tel: 475 212 314, 731 402 482     _hyk1~l7VX~mYZhaa8HC-729g

Bc. Kateřina Kolešová

vedoucí Domu sv. Materny
Tel: 731 402 517     6hyo9~l7VX~mYZhaa8HC-729g

Ambulance DPS sv. Ludmily

zdravotní sestry Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 731 402 516     %.FD8i4WH-uk87j7blGsO1p

Jana Barešová

pracovnice v sociálních službách SAS Ovečka
Tel: 731 128 247, 475 212 314     %8FuRYUSYanBZd5m%mvhTj

Raluca Blažková, DiS.

vedoucí zdravotní sestra Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 737 327 814     %.FD8i4WH-uk87j7blGsO1p

Bc. Lucie Černocká

sociální pracovnice - Dům Samaritán
Tel: 731 687 042     Y.Ex51a7VX~mYZhaa8HC-729g

Martina Fefrčíková

pracovnice v sociálních službách Terénní programy
Tel: 731 402 487     1.sBT7agc8m%C1.7~bGk_cjaT-M

David Ferko

pracovník v sociálních službách
Tel: 734 786 042     1.Eu5YUSYanBZd5m%mvhTj

Bc. Nikola Holečková

sociální pracovník - Klub Lucerna
Tel: 734 786 042     3hyoT9enW7c-T65j4mnE9d~4Ys

Petra Horváthová

pracovník v sociálních službách Dům Samaritán
Tel: 731 402 488, 475 601 805     3hEFRd.gc8m%C1.7~bGk_cjaT-M

Bc. Michaela Karaffová

sociální pracovnice CSPR
Tel: 739 507 615     68EkW4enW7c-T65j4mnE9d~4Ys

Jarmila Kdolská

výchovná poradkyně MC Ovečka
Tel: 475 212 314     3.ExR~l_YdnjGK7%WkvDReil45pJ