Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Hana Baumruková

Asistentka pedagožky
Tel: 778 543 482     X8Hw8eagc8m%C1.7~bGkM_eka5pJ

Eva Baxová

pracovník v sociálních službách

Klára Bendel Janoušková

pracovník v sociálních službách
Tel: 770 128 394     58Ay_cagc8m%C1.7~bGkM_eka5pJ

Bc. Marie Benešová

sociální pracovnice
Tel: 603 175 830, 416 733 487     88EsVW6_9.Fy.Z4WHeGwO1.7~bGkO1p

Ivan Beránek

správce
Tel: 416 735 607, 603 175 812     4onxO09jWgruQOQdafkmYZhaa8kmb

Monika Berková

mzdová účetní, personalistka
Tel: 417 770 095     8hAs1Z280kxy.Z4WHevD5_9j4-rhT65j4mnhTj

Alena Bezchlebová

zdravotní sestra CHOS
Tel: 731 402 427     WerxRW6_g-uvV0enW7c-27jg8.EsT32938Es-Z29g

Jana Bidlová

pracovník sociálních služeb

Monika Bírová

účetní
Tel: 493 571 156, 727 817 752     b-rD474WHlBl5da7YanBZd54Ys

Mgr. Martin Blažek

vedoucí
Tel: 773 752 935     XenJV94WH-uk87j7RfBC-W7r

Raluca Blažková, DiS.

vedoucí zdravotní sestra Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 737 327 814     XenJ1~l7VX~mYZhaa8HC-729g

Denisa Bouchalová

sociální pracovník
Tel: 606 053 607    

Kristýna Boušková

zdravotní sestra
Tel: 731 402 506    

Bc. Jarmila Bradnová

terénní pracovník
Tel: 731 557 638     58EwZ-54Xknn4~l7VX~mYZhaa8yy.~iaY.kmb

Mgr. Pavla Bratršovská

personalistka, asistentka ředitelky, koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 487 829 871, 608 346 731     XknD8cen%dnjGK7_%dnvZ%54YanBZd54Ys

Bc. Pavla Brodinová, DiS.

vedoucí OP, zástupce ředitele
Tel: 412 384 745     -im%C1.7~bGk8ec8bkxhTj

Barbora Brunová

pracovník v sociálních službách