Adresář

David Lobpreis

vedoucí Domu pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 731 402 490     7hoz83~kVX~mYZhaa8HC-729g

Mgr. Monika Lorencová

sociální pracovnice NZDM Tykadlo
Tel: 736 785 956, 475 212 314     arxkU-e6LTprRb~lWnFDZW7r