Letní pobytový tábor Klubu Lucerna Zobrazit fotogalerii
19. srpna 2022 Rurika B

Letní pobytový tábor Klubu Lucerna

V červenci v týdnu od 18. do 23. jsme realizovali pro 20 dětí z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Lucerna letní pobytový tábor. Věk dětí se pohyboval v rozmezí od 8 do 16 let. Místem konání byly Kytlice, konkrétně Penzion U Skály, který poskytoval veškeré vyžití, které jsme od našeho pobytu očekávali – od dětského hřiště pro volný čas, volejbalového a fotbalového hřiště, nedalekého rybníka, který se nacházel ve velmi těsné blízkosti penzionu. Kromě opravdu skvělých přírodních poměrů penzion nabízí taktéž ideální zázemí, stravu a služby.

Celý tábor se nesl v duchu poznávání přírody zejména prostřednictvím sportovních aktivit a nejrůznějších typů činností a her, a to bez použití jakýchkoliv digitálních technologií, obzvlášť tedy bez použití mobilních telefonů, které jsou již v dnešní době běžnou součástí života dětí a mládeže. Naším záměrem tedy bylo především zúčastněným dětem ukázat, jakým způsobem lze fungovat bez mobilu a dokonce tak získat nové zážitky, zkušenosti a také kamarády. Snažili jsme se pro děti vytvořit plnohodnotný program zahrnující rozvojové, pohybové a vědomostní aktivity, které rozšíří jejich povědomí o přírodě a přírodních zdrojích. Toto téma je důležité především proto, aby se děti dozvěděly velké množství informací o přírodě, o využití přírodních zdrojů a o negativních dopadech na přírodu ze strany člověka. Vzhledem k tomu, že pobyt byl zaměřen na přírodní bohatství, bylo na místě dětem osvětlit problematiku třídění odpadu. Koncept tábora samozřejmě nebyl zaměřen pouze na přírodu a její využití, ale taktéž na jiné typy témat, která byla dětem předávána prostřednictvím nejrůznějších sportovních, kreativních, zábavních či turistických činností. 

Tábor byl realizován díky podpoře Statutárního města Ústí nad Labem a Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím Programu prevence kriminality