Centrum pomoci Samaritán

Kde nás najdete

Adresa

Štefánikova 1, Ústí nad Labem 40001

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Kateřina Štrbáňová

sociální pracovnice
Tel.: 731 402 481 E-mail: %mElR.enW7c-T65j4mnE9d~4Ys

Bc. Lucie Černocká

sociální pracovnice
Tel.: 731 687 042 E-mail: Y.Ex51a7VX~mYZhaa8HC-729g

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Centrum pomoci Samaritán

Typ služby
Centra denních služeb

Poskytovatel
Charita Ústí nad Labem

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Mgr. Jakub Modes

Registrační číslo služby
2145028

Poslání a cíle

Posláním Centra pomoci Samaritán v Ústí nad Labem je nabídnout osobám bez přístřeší podmínky pro uspokojení jejich základních životních potřeb. Služba poskytuje stravu, podmínky pro zajištění osobní hygieny, ošacení a sociální poradenství. Služba nabízí individuální podporu a bezpečné prostředí pro řešení nepříznivé sociální situace.  

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší

Činnosti

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu

Další informace

 

Poslání Centra pomoci Samaritán

Posláním Centra pomoci Samaritán v Ústí nad Labem je nabídnout osobám bez přístřeší podmínky pro uspokojení jejich základních životních potřeb. Služba poskytuje stravu, podmínky pro zajištění osobní hygieny, ošacení a sociální poradenství. Služba nabízí individuální podporu a bezpečné prostředí pro řešení nepříznivé sociální situace.  

 

Cíle Centra pomoci Samaritán

 • Zajištění základních životních potřeb - bezpečí, teplo, strava, osobní hygiena a ošacení
 • Snížení sociálních rizik prostřednictvím sociálního poradenství.
 • Začlenění uživatelů do společnosti.
 • Podpora uživatelů k samostatnému řešení obtížných životních situací.
 • Poskytnutí zázemí k řešení negativních dopadů souvisejících se ztrátou přístřeší.
 • Motivace a podpora uživatele ke vstupu či návratu uživatelů na trh práce.
 • Získání samostatného bydlení uživatelů.
 • Vytváření podmínek ke zlepšení zdravotního stavu uživatelů.
 • Podpora k obnovení či upevnění rodinných vztahů.
 • Nabídnutí pomoci k řešení finanční situace uživatelů.
 • Podporovat a motivovat uživatele v řešení jejich životní situace, prohlubovat schopnost uplatňovat svá práva a zprostředkovat kontakt s návaznými službami a organizacemi v rámci poskytování sociálního poradenství. 

Principy

Respektování ztráty domova, způsobu života a porozumění uživatelům je základní hodnotou naší služby. Všichni zaměstnanci Centra pomoci Samaritán poskytují uživatelům podporu a ochranu v obtížné životní situaci. Centrum pomoci Samaritán nabízí důvěru, důstojnost a bezpečný prostor pro načerpání nových sil.

Komu je služba určena:

Centrum pomoci Samaritán poskytuje služby mužům a ženám bez přístřeší ve věku od 18 let.

Časový rozvrh a kapacita služby:

Zařízení má kapacitu 50 osob a jeho činnost je zajištěna denně od 7.30 do 9.00 hod, od 11.00 do 14.00 hod. a od 16.00 do 18.00 hod.