Azylový dům Samaritán

Kde nás najdete

Adresa

Štefánikova 1, Ústí nad Labem 40001

Provozní doba

nepřetržitá

Na koho se můžete obrátit

Bc. Lucie Černocká

sociální pracovnice
Tel.: 731 687 042 E-mail: Y.Ex51a7VX~mYZhaa8HC-729g

Mgr. Kateřina Štrbáňová

sociální pracovnice
Tel.: 731 402 481 E-mail: %mElR.enW7c-T65j4mnE9d~4Ys

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Azylový dům Samaritán

Typ služby
AD pro jednotlivce

Poskytovatel
Charita Ústí nad Labem

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Mgr. Jakub Modes

Registrační číslo služby
1001488

Poslání a cíle

Posláním Azylového domu Samaritán v Ústí nad Labem je nabídnout osobám bez přístřeší pomoc při řešení jejich obtížné životní situace. Služba poskytuje sociální poradenství a přechodné ubytování pro muže a ženy. Každému, kdo naši službu vyhledá, nabídneme prostor pro načerpání nových sil a podporu na základě individuálního přístupu

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší

Další informace

 

Poslání Azylového domu Samaritán:

Posláním Azylového domu Samaritán v Ústí nad Labem je nabídnout osobám bez přístřeší pomoc při řešení jejich obtížné životní situace. Služba poskytuje sociální poradenství a přechodné ubytování pro muže a ženy. Každému, kdo naši službu vyhledá, nabídneme prostor pro načerpání nových sil a podporu na základě individuálního přístupu.

Cíle Azylového domu Samaritán:

 

 • Zajištění základních životních potřeb - bezpečí, teplo, strava, osobní hygiena a ošacení.
 • Snížení sociálních rizik prostřednictvím sociálního poradenství.
 • Snaha o začlenění uživatelů do společnosti.
 • Podpora uživatelů k samostatnému řešení obtížných životních situací.
 • Poskytnutí zázemí k řešení negativních dopadů souvisejících se ztrátou přístřeší.
 • Motivace a podpora uživatelů ke vstupu či návratu uživatelů na trh práce.
 • Pomoc při získání samostatného bydlení uživatelů.
 • Vytváření podmínek ke zlepšení zdravotního stavu uživatelů.
 • Podpora k obnovení či upevnění rodinných vztahů.
 • Podpora k řešení finanční situace uživatelů.
 • Podpora a motivace uživatelů k řešení jejich životní situace.

       

Principy Azylového domu Samaritán:

Respektování ztráty domova, způsobu života a porozumění uživatelům je základní hodnotou naší služby. Všichni zaměstnanci Azylového domu Samaritán poskytují uživatelům podporu a ochranu v obtížné životní situaci. Azylový dům Samaritán nabízí důvěru, důstojnost a bezpečný prostor pro načerpání nových sil.

Komu je služba určena:

Azylový dům Samaritán poskytuje služby mužůma ženám bez přístřeší.Služby poskytujeme těmto osobám:

 • ve věku od 18 let
 • fyzicky soběstačným
 • mající platný průkaz totožnosti
 • s potvrzenou zdravotní způsobilostí k poskytnutí sociální pobytové služby dle Zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách

Časový rozvrh a kapacita služby:

Azylový dům Samaritán má kapacitu 40 osob28 mužů, 12 žen) a jeho činnost je zajištěna nepřetržitě.