Dům pokojného stáří svaté Ludmily-Domov se zvláštním režimem

Kde nás najdete

Adresa

V Aleji 434, Chabařovice 40317

Provozní doba

nepřetržitá

Na koho se můžete obrátit

Ing. Dušan Jahoda

vedoucí zařízení
Tel.: 731 402 490 E-mail: 58uyUZ4WH-uk87j7blGsO1p

Petra Pašková DiS.

sociální pracovnice, zástupce vedoucího
Tel.: 731 402 492 E-mail: _8Fu5f56LTprRb~lWnFDZW7r

Raluca Blažková DiS.

vedoucí zdravotní sestra
Tel.: 737 327 814 E-mail: %.FD8i4WH-uk87j7blGsO1p

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Kontaktní údaje

Dům pokojného stáří svaté Ludmily-Domov se zvláštním režimem

Typ služby
Domovy se zvláštním režimem

Poskytovatel
Charita Ústí nad Labem

Kraj
Ústecký kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Ing. Dušan Jahoda

Registrační číslo služby
2179469

Poslání a cíle

Posláním Domu pokojného stáří sv. Ludmily-Domov se zvláštním režimem je poskytnout osobám v seniorském věku a osobám ve věku od 55 let, trpícím Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí, důstojné a klidné prožití stáří v rodinném, důvěrném a bezpečném prostředí s ohledem na individuální a specifické potřeby.

Naše cíle:

 • umožnit důstojné a klidné prožití stáří
 • zachovat a rozvíjet samostatnost a soběstačnost každého uživatele
 • prohlubovat kontakt se společenským prostředím a rodinou
 • zachovat a rozvíjet fyzické, sociální a duševní schopnosti uživatelů
 • poskytnout bezpečné a odborné služby, které respektují důstojnost uživatelů a jsou založeny na principech Etického kodexu Charity ČR
 • napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí, napomáhat jejich aktivizaci a seberealizaci
 • respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka
 • spolupracovat s uživateli, rodinami a blízkými osobami
 • prosazovat mezigenerační setkávání a udržovat kontakty nejen v rámci zařízení, ale i mimo něj

Zásady

Naše zásady:

 • respektování vůle uživatelů, jejich důstojnosti, soukromí a lidských práv
 • podpora pozitivního myšlení a aktivizace zájmů na základě individuálních přání uživatelů
 • sociální služby jsou založeny na principu partnerství a charitní práce
 • upevňování a vylepšování vztahu mezi pracovníky a uživateli
 • podpora kontaktu uživatelů s jejich rodinami, blízkými a přáteli
 • zachovaní soběstačnosti uživatelů
 • odbornost

Cílové skupiny

osoby s chronickým duševním onemocněním

Činnosti

poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další informace

Okruh osob: Osoby ve věku od 55 let, které mají chronické duševní onemocnění. Služba je určena seniorům s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., 206/2009 Sb. o sociálních službách ust. § 50 se v Domě pokojného stáří sv. Ludmily se zvláštním režimem v Chabařovicích poskytují pobytové služby osobám s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení je při poskytování sociálních služeb přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Kontakty:

Petra Pašková, DiS. - sociální pracovnice, zástupce vedoucího
tel: 731 402 492
e-mail: paskova@charitausti.cz
Konzultační hodiny kdykoliv po předchozí telefonické domluvě

Informace pro zájemce