Dům pokojného stáří svaté Ludmily-Domov se zvláštním režimem

Kde nás najdete

Adresa

V Aleji 434, Chabařovice 40317

Provozní doba

nepřetržitá

Na koho se můžete obrátit

Bc. Michaela Svobodová

sociální pracovnice
Tel.: 731 402 492 E-mail: %oBl52enW7c-T65j4mnE9d~4Ys

David Lobpreis

Vedoucí Domu pokojného stáří sv. Ludmily
Tel.: 731 402 490 E-mail: 7hoz83~kVX~mYZhaa8HC-729g

Raluca Blažková DiS.

vedoucí zdravotní sestra
Tel.: 737 327 814 E-mail: XenJ1~l7VX~mYZhaa8HC-729g

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Kontaktní údaje

Dům pokojného stáří svaté Ludmily-Domov se zvláštním režimem

Typ služby
Domovy se zvláštním režimem

Poskytovatel
Charita Ústí nad Labem

Kraj
Ústecký kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Bc. Martina Jonášová

Registrační číslo služby
2179469

Poslání a cíle

Posláním Domu pokojného stáří sv. Ludmily je zajistit osobám ve věku od 55 let, s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí, důstojné, důvěrné a bezpečné prostředí s ohledem na individuální a specifické potřeby.

Naše cíle:

 • zajistit důstojné, důvěrné a bezpečné prostředí našim uživatelům
 • zachovat a rozvíjet samostatnost a soběstačnost každého uživatele
 • prohlubovat kontakt se společenským prostředím a rodinou
 • zachovat a rozvíjet fyzické, sociální a duševní schopnosti uživatelů
 • poskytnout bezpečné a odborné služby, které respektují důstojnost uživatelů a jsou založeny na principech Etického kodexu Charity ČR
 • napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí, napomáhat jejich aktivizaci a seberealizaci
 • respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka
 • spolupracovat s uživateli, rodinami a blízkými osobami
 • prosazovat mezigenerační setkávání a udržovat kontakty nejen v rámci zařízení, ale i mimo něj

Zásady

Naše zásady:

 • respektování vůle uživatelů, jejich důstojnosti, soukromí a lidských práv
 • podpora pozitivního myšlení a aktivizace zájmů na základě individuálních přání uživatelů
 • sociální služby jsou založeny na principu partnerství a charitní práce
 • upevňování a vylepšování vztahu mezi pracovníky a uživateli
 • podpora kontaktu uživatelů s jejich rodinami, blízkými a přáteli
 • zachovaní soběstačnosti uživatelů
 • odbornost

Cílové skupiny

osoby s chronickým duševním onemocněním

Činnosti

poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další informace

Okruh osob: Osoby ve věku od 55 let, které mají chronické duševní onemocnění. Služba je určena osobám s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., 206/2009 Sb. o sociálních službách ust. § 50 se v Domě pokojného stáří sv. Ludmily se zvláštním režimem v Chabařovicích poskytují pobytové služby osobám s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení je při poskytování sociálních služeb přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Kontakty:

Bc. Michaela Svobodová - sociální pracovnice
tel.: 731 402 492
e-mail: %oBl52enW7c-T65j4mnE9d~4Ys

Konzultační hodiny kdykoliv po předchozí telefonické domluvě

Informace pro zájemce