Kontakty

Adresa:
Dům sv. Materny
Karla IV. 348/3
400 03 Ústí nad Labem
e-mail: materna@charitausti.cz
tel:
Klub Lucerna: 734 786 042
Centrum služeb pro rodinu: 739 507 615
Teréní programy: 731 402 487

Eva Křivská

Tel.: 731 628 594
vedoucí dětské skupiny Světluška

Mgr. Eva Mileretová

Tel.: 739 507 615
pracovnice v sociálních službách - Dům sv. Materny

Jitka Slavíková

aktivizační pracovnice Domu pokojného stáří sv. Ludmily