Kontakty

Adresa:
Dům sv. Materny
Karla IV. 348/3
400 03 Ústí nad Labem
e-mail: materna@charitausti.cz
tel:
Klub Lucerna: 734 786 042
Centrum služeb pro rodinu: 739 507 615
Teréní programy: 731 402 487

Bc. Martina Jonášová

Tel.: 731 402 494
ředitelka Charity Ústí nad Labem

Ing. Blanka Pleschingerová

Tel.: 733 741 956
projektová manažerka, zástupce ředitele, hlavní účetní

Ing. Radka  Neprašová

Tel.: 731 632 986
asistentka ředitele, personalistka

Bc. Kateřina Kolešová

Tel.: 731 402 517
vedoucí Domu sv. Materny

David Lobpreis

Tel.: 731 402 490
vedoucí Domu pokojného stáří sv. Ludmily

Ing. Jana Poláková

Tel.: 475 212 314, 731 402 482
vedoucí Centra pro rodinu Ovečka

Bc. Michaela Svobodová

Tel.: 731 402 492
sociální pracovnice Dům pokojného stáří sv. Ludmily