Pokyny pro návštěvy v Domš pokojného stáří sv. Ludmily
21. května 2020 Rurika B

Pokyny pro návštěvy v Domš pokojného stáří sv. Ludmily

Pokyny pro návštěvy   v Domě pokojného stáří svaté Ludmily v souvislosti s opatřeními proti šíření onemocnění COVD-19, vydané v souladu: s usnesením vlády ČR, ze dne 18. 5. 2020, číslo 555; s mimořádným opatřením MZ ČR Č. j.: MZDR 20593/2020-1/MIN/KAN; s doporučeným postupem č. 10/2020 MPSV ČR.        

Platnost od 25. 5. 2020 do odvolání.

 1. Počet návštěvníků v jednom čase na klienta-max. 2 dospělé osoby (výjimka - navštěvující osoba potřebuje doprovod anebo podporu).
 2. Navštěvující osoba je povinna se podrobit měření teploty bezkontaktním teploměrem u vchodu do budovy domova. Při zjištění teploty nad 37,0o C nebo příznaků nemoci na COVID-19, bude návštěva zakázána.
 3. Klienti, kteří jsou v karanténě kvůli potvrzení nebo podezření na COVID-19 mají zakázané návštěvy (výjimka - terminální stav).
 4. Navštěvující osoba je povinna nahlásit a zapsat pravdivé údaje do Knihy návštěv
  u vchodu do budovy domova.
 5. Navštěvující osoba je povinna provést dezinfekci rukou při vstupu do budovy a v případě potřeby i v průběhu návštěvy.
 6. Navštěvující osoba je povinna mít zakrytá ústa a nos rouškou, a to po celou dobu návštěvy.
 7. Pokud navštěvující osoba přinese nákup či jiné předměty, je povinna tyto předměty vydezinfikovat při vstupu do budovy.
 8. Navštěvující osoba je povinna dodržovat odstup 2 metry od ostatních osob.
 9. Návštěvy probíhají pouze na pokoji navštěvovaného klienta nebo ve venkovních prostorách domova.

Předem vám děkujeme za dodržování uvedených pokynů.