Charita zajišťuje humanitární pomoc uprchlíkům v Ústí nad Labem
1. června 2022 Rurika B

Charita zajišťuje humanitární pomoc uprchlíkům v Ústí nad Labem

Již dva měsíce napínají pracovníci Charity své síly pro pomoc příchozím z Ukrajiny. Každý den vyřizují telefonáty s poptávkou po potravinové pomoci, hygienických potřebách, školních pomůckách nebo vybavení pro děti. Minimálně jednou týdně pak zavážejí místa, kde je tato materiální pomoc potřeba. Z humanitárního skladu Charity Ústí nad Labem bylo během sedmi týdnů vydáno téměř 100 tisíc kusů potravin.

Většina výtěžku ze sbírky „Charita pro Ukrajinu“ putuje přímo na Ukrajinu, proto většinu materiální pomoci získává Charita Ústí nad Labem z potravinových sbírek a z darů od soukromých dárců či firem. Vaši pomoc uvítáme a dopravíme ji tam, kde je nejvíce potřeba. Všem dosavadním dárcům a spolupracujícím organizacím z celého srdce děkujeme!

Naše jednotlivé pobočky se vzájemně doplňují svými aktivitami a snažíme se nikoho neodmítnout a poskytnout maximální pomoc a podporu. Pomáháme velkokapacitním ubytovatelům shánět vybavení i potraviny, ale pomáháme i jednotlivcům vybavit si nové domácnosti elektrotechnikou, nábytkem i dalším zařízením.

Naprostá většina ukrajinských uprchlíků ubytovaných v Ústí nad Labem jsou rodiny s dětmi. Naše organizace převzala patronát nad velkokapacitní ubytovnou v ulici Čelakovského, kde jsou ubytovány ženy s malými dětmi. Ve spolupráci s ubytovateli průběžně mapujeme potřeby rodin a pomáháme s tím, co je potřeba. Snažíme se začleňovat rodiny do běžného života v Ústí nad Labem a zveme je na společné akce v rámci našich služeb (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové kluby pro děti a mládež, mateřské centrum). Pokud je to možné, pomáháme též s hledáním práce či vhodnějšího ubytování. Z daru od Charity ČR jsme podpořili spolupracující školy poblíž našich zařízení zakoupením výtvarných a školních potřeb pro děti přímo podle požadavků konkrétních ZŠ.

Díky spolupráci vedení města Ústí nad Labem a úsilí neziskových organizací je situace v Ústí nad Labem klidná, rodiny i jednotlivci jsou zajištěni a v bezpečí.