Školní družina Klubovna Ovečka

Kde nás najdete

Adresa

Poláčkova 3236/2, Ústí nad Labem 40011

Na koho se můžete obrátit

Dana Rybárová

vedoucí vychovatelka Školní družiny Klubovna Ovečka
Tel.: 731 633 462 E-mail: 6eHl5fd7-orm1Z4WH-uk87j7blGsO1p

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Školní družina Klubovna Ovečka

Typ služby
Dětské skupiny

Poskytovatel
Charita Ústí nad Labem

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Cílové skupiny

děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Další informace

Od září 2018 se jsme navázali spolupráci s okolními ZŠ Stříbrnická a ZŠ Rabasova v rámci projektu „Školní družina Klubovna Ovečka“, podpořeného z fondu EU ESF OPZ.

Klubovna Ovečka je určena pro děti 1. stupně ZŠ, které z důvodu omezené kapacity nemohou navštěvovat školní družinu ve své základní škole. Školní družina Klubovna Ovečka, nabízené aktivity i kroužky jsou poskytovány ZDARMA.

Klubovna je otevřena pondělí - pátek v čase 6:00 – 8:00 a 12:00 – 17:00 a v rámci projektu je zajištěn doprovod dětí do ZŠ před začátkem vyučování a také doprovod dětí ze ZŠ do Klubovny Ovečka po konci vyučování (děti na vychovatelku čekají u vchodu do budovy školy na předem domluveném místě).