Kontakty

Adresa:
Dům sv. Materny
Karla IV. 348/3
400 03 Ústí nad Labem
e-mail: materna@charitausti.cz
tel:
Klub Lucerna: 734 786 042
Centrum služeb pro rodinu: 739 507 615
Teréní programy: 731 402 487

František Kopa

Tel.: 731 623 868
správce webových stránek, PR, technický pracovník

Monika  Volfová

Tel.: 734 768 399, 475 212 314
koordinátor služeb Centra pro rodinu Ovečka

Mgr. Monika Lorencová

Tel.: 736 785 956, 475 212 314
sociální pracovnice NZDM Tykadlo

František  Trost

Tel.: 736 785 956, 475 212 314
pracovník v sociálních službách NZDM Tykadlo

Martina Skulová, Dis.

Tel.: 731 128 247, 475 212 314
sociální pracovnice - SAS Ovečka

Jana  Barešová

Tel.: 731 128 247, 475 212 314
pracovnice v sociálních službách SAS Ovečka

Denis Schmidt

Tel.: 731 128 247, 475 212 314
pracovník v sociálních službách - SAS Ovečka

Dana Rybárová

Tel.: 731 633 462, 475 212 314
vedoucí vychovatelka Školní družiny Klubovna Ovečka

Lada  Žemličková

Tel.: 731 633 462, 475 212 314
vychovatelka Školní družiny Klubovna Ovečka

Jarmila  Kdolská

Tel.: 704 130 063, 475 212 314
výchovná poradkyně MC Ovečka