Adresář

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Ovečka

Tel.: 731 128 247, 475 212 314
Poláčkova 3236/2, Ústí nad Labem, 400 11
Vedoucí služby: Ing. Jana Poláková - vedoucí sociální služby
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

 

 

Poslání

Posláním sociální služby je pomoc a podpora rodinám s dětmi, které se ocitly v takové sociální situaci, která je pro ně náročná nebo tíživá, nezvládají ji nebo neumí řešit vlastními silami.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi z Ústí nad Labem, které jsou dlouhodobě v krizové sociální situaci, kterou nejsou schopni sami řešit. Těmito situacemi jsou všechny situace v rodině, které dlouhodobě ohrožují vývoj dítěte a mohly by vyústit k jeho odebrání z rodiny.

 

Provozní doba ambulantní formy:

Po:          8.30 - 11.30

Út:           8.30 - 11.30

St:           8.30 - 11.30

Čt:           8.30 - 11.30

 

Provozní doba terénní formy:

Po:          7.30 - 9.00            12.00 - 16.00

Út:           7.30 - 9.00            12.00 - 16.00

St:           7.30 - 9.00            12.00 - 16.00

Čt:           7.30 - 9.00            12. 00 - 16.00

Pá:          7.30 - 11.30

 

Adresa zařízení:

Poláčkova 3236/2, Ústí nad Labem, 400 11

Trolejbusy 53, 54 nebo autobus 5 (zastávka Stříbrníky)

 

Kde nás najdete?

Ukázat SAS Ovečka na mapě

Seznam lidí

Monika Volfová - koordinátor služeb CPR Ovečka
Martina Skulová, Dis. - sociální pracovnice
Jana Barešová - pracovnice v sociálních službách SAS RD Ovečka
Denis Schmidt - pracovník v sociálních službách
Ing. Jana Poláková - vedoucí sociální služby