Adresář

Domov pro seniory

Tel.: 731 402 492, 475 225 185
V Aleji 434, Chabařovice, 403 17
Vedoucí služby: Ing. Dušan Jahoda - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby: NE

Kontakty:

Petra Pašková, DiS. - sociální pracovnice
tel: 731 402 492
e-mail: paskova@charitausti.cz
Konzultační hodiny kdykoliv po předchozí telefonické domluvě

Informace pro žadatele

 

Seznam lidí

František Kopa - správce webových stránek, PR, kordinátor pomocného personálu
Jitka Slavíková - aktivizační pracovnice
Bc. Kateřina Uličná - sociální pracovnice
Petra Pašková, DiS. - sociální pracovnice, zástupce vedoucího
Ambulance DPS sv. Ludmily - zdravotní sestry
Raluca Blažková, DiS. - vedoucí zdravotní sestra
Ing. Dušan Jahoda - vedoucí zařízení