Domov pro seniory

NAŠE POSLÁNÍ:                                                                                                                                                                                 Posláním Domu pokojného stáří sv. Ludmily je poskytnout pobytové služby v důstojném, klidném a bezpečném prostředí osobám v seniorském věku od 65 let, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby.

IDENTIFIKÁTOR SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 7141935

FORMA SLUŽBY: pobytová

PROVOZNÍ DOBA: nepřetržitý provoz

CÍLOVÁ SKUPINA: dle § 49 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách je služba Domov pro seniory určena osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

KAPACITA SLUŽBY: 12 lůžek

 NABÍZÍME

 • komplexní péče o seniory s důrazem na individuální přístup
 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • zdravotní a ošetřovatelskou péči
 • kulturní programy, výstavy, přednášky, zájmové činnosti, půjčování knih, seznamování se s počítačem, promítání domácího kina
 • úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla
 • duchovní službu v kapli svaté Ludmily přímo v domově
 • posezení v kavárně Liduška s přístupem na internet
 • a dále v rámci externích služeb: kadeřnictví, pedikúru, manikúru, relaxační a sportovní masáže

 CÍLE A ZÁSADY

Naše cíle:

 • umožnit důstojné a klidné prožití stáří
 • zachovat a rozvíjet samostatnost a soběstačnost každého uživatele
 • prohlubovat kontakt se společenským prostředím a rodinou
 • zachovat a rozvíjet fyzické, sociální a duševní schopnosti uživatelů
 • poskytnout bezpečné a odborné služby, které respektují důstojnost uživatelů a jsou založeny na principech Etického kodexu Charity ČR
 • napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí, napomáhat jejich aktivizaci a seberealizaci
 • respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka
 • spolupracovat s uživateli, rodinami a blízkými osobami
 • prosazovat mezigenerační setkávání a udržovat kontakty nejen v rámci zařízení, ale i mimo něj

 Naše zásady:

 • respektování vůle uživatelů, jejich důstojnosti, soukromí a lidských práv
 • podpora pozitivního myšlení a aktivizace zájmů na základě individuálních přání uživatelů
 • sociální služby jsou založeny na principu partnerství a charitní práce
 • upevňování a vylepšování vztahu mezi pracovníky a uživateli
 • podpora kontaktu uživatelů s jejich rodinami, blízkými a přáteli
 • zachovaní soběstačnosti uživatelů
 • odbornost
Dokumenty ke stažení:
Smlouva.doc
žádost.docx
Všeobecné informace pro zájemce.docx
vyjádření lékaře.docx
Ceník služeb 1 1 21.pdf