Předškolní klub CPR Ovečka

Přijímáme děti od cca 2,5 do 5 let a dle aktuální kapacity.

Provozní doba a cena:
Poskytovaná péče je rozdělena do bloků:
po - pá dopolední (7:30 – 12:00) (bez stravy)
po - pá celodenní (7:30 – 16:00) (bez stravy)

Péče o dítě - krátkodobé hlídání
hlídání 1 hodina až celý den

Aktuální ceník a další dokumentaci pro Předškolní klubík/miniškolku naleznete v dokumentech ke stažení ZDE

V době státních svátků, vánočních, jarních a letních prázdnin (červenec, srpen) je "Předškolní klub CPR Ovečka" uzavřen.
V době letních prázdnin je pro děti připraven "Prázdninový klubík", na který je nutno se předem přihlásit.

 STRAVOVÁNÍ:

V rámci Předškolního klubu není zahrnuto stravování. Rodiče zajistí dětem dopolední svačinu a lahev s pitím (pitný režim zajistíme), v případě celodenní péče navíc oběd a odpolední svačinu. Pro uchování a skladování těchto potravin je vyčleněna samostatná lednice. Pro ohřev a podávání jídel jsou zajištěny vhodné podmínky splňující hygienické normy. Podrobné pokyny naleznete v dokumentech ke stažení ZDE. Zákonný zástupce nese plnou zodpovědnost za zdravotní nezávadnost donášených pokrmů.

HARMONOGRAM:

Dopolední blok
7:30  – 9:00            Příchod dětí, volná hra – neřízená činnost
9:00 -   9:30            Ranní kruh - výchovně vzdělávací činnost
9:30 – 10:00           Hygiena, svačina
10:00 – 10:45         Řízená činnost dle týdenního plánu
10:45 – 12:00         Oblékání, příprava a pobyt venku, převlékání, hygiena

Odpolední blok
12:00 – 12:30         Oběd, správné návyky stolování
12:30 – 14:00         Polední odpočinek, čtení pohádek
14:00 – 14:30         Odpolední svačina
14:00 – 16:00         Volná hra – neřízená činnost, vyzvedávání dětí

INFORMACE O PLATBĚ:

Úhrada částky za poskytnutou péči o dítě náleží zřizovateli předškolního klubu v den nástupu dítěte do předškolního klubu či nejpozději do 10. dne v měsíci.
Úhrada za poskytnuté služby předškolního klubu bude hrazena převodem z účtu nebo v hotovosti do pokladny Mateřského centra Ovečka. (č.ú. 267681271/0300), do zprávy pro příjemce uveďte: miniškolka a jméno a příjmení dítěte.
Při absenci dítěte se peníze nevrací.
Peníze se vrací pouze v případě dlouhodobé nemoci (delší 14 pracovních dnů vyjímaje státní svátky) a po předložení lékařského potvrzení – ve výši 40%