Předškolní klub CPR Ovečka

Přijímáme děti od cca 2 do 6 let

Provozní doba a cena:

Po – Pá od 7:30 do 16:00hod.
Poskytovaná péče je rozdělena do bloků:
dopolední (7:30 – 12:00) - cena 1. 250,-Kč/měsíc
celodenní (7:30 – 16:00) - cena 1. 500,-Kč/měsíc
péče o dítě (krátkodobé hlídání)
(7:30 – 12:00hod.) - cena 200,-Kč
(7:30 – 16:00hod.) - cena 300,-Kč
+40,-Kč/každá další započatá hodina (max. do 16:00hod.)
Příchod dětí od 7:00hod. lze zajistit po domluvě.
V době státních svátků, vánočních, jarních a letních prázdnin (červenec, srpen) je "Předškolní klub CPR Ovečka" uzavřen.
V době letních prázdnin je pro děti připraven "Prázdninový klubík", na který je nutno se předem přihlásit.

 

 STRAVOVÁNÍ:

V rámci Předškolního klubu není zahrnuto stravování. Rodiče zajistí dětem dopolední svačinu a lahev s pitím (pitný režim zajistíme), v případě celodenní péče navíc oběd a odpolední svačinu. Pro uchování a skladování těchto potravin je vyčleněna samostatná lednice. Pro ohřev a podávání jídel jsou zajištěny vhodné podmínky splňující hygienické normy.

Zákonný zástupce nese plnou zodpovědnost za zdravotní nezávadnost donášených pokrmů.

 

HARMONOGRAM:

Dopolední blok
7:30  – 9:00          Příchod dětí, volná hra – neřízená činnost
9:00 -   9:30          Ranní kruh - výchovně vzdělávací činnost
9:30 – 10:00          Hygiena, svačina
10:00 – 10:45         Řízená činnost dle týdenního plánu
10:45 – 12:00         Oblékání, příprava a pobyt venku, převlékání, hygiena

 

Odpolední blok
12:00 – 12:30         Oběd, správné návyky stolování
12:30 – 14:00         Polední odpočinek, čtení pohádek
14:00 – 14:30         Odpolední svačina
14:00 – 16:00         Volná hra – neřízená činnost, vyzvedávání dětí

 

INFORMACE O PLATBĚ:

Úhrada částky za poskytnutou péči o dítě náleží zřizovateli předškolního klubu v den nástupu dítěte do předškolního klubu či nejpozději do 10. dne v měsíci.
Úhrada za poskytnuté služby předškolního klubu bude hrazena převodem z účtu.
(č.ú. 267681271/0300, VS:012017, SS:012017),
do zprávy pro příjemce uveďte: příjmení dítěte.
Při absenci dítěte se peníze nevrací.
Peníze se vrací pouze v případě dlouhodobé nemoci (delší 14 pracovních dnů vyjímaje státní svátky) a po předložení lékařského potvrzení – ve výši 40%