Oblastní charita Ústí nad Labem

Pracovník v sociálních službách - domov pro seniory

Dům pokojného stáří svaté Ludmily, V Aleji 434, Chabařovice Poloviční úvazek Dle dohody výběrové řízení
Kontaktní osoba
Ing. Dušan Jahoda

vedoucí Domu pokojného stáří sv. Ludmily
Tel.: 731 402 490 E-mail: jahoda@charitausti.cz

Přímá obslužná péče o osoby ve věku od 65 let (senioři a osoby s Alzheimerovou chorobou, stařeckou či jinými typy demencí), spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékání, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podpora soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb uživatelů služby.

Požadujeme:

Podmínkou výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách je plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kladný vztah k uvedenému okruhu osob, schopnost týmové práce, flexibilitu, aktivní přístup, empatie.

Nabízíme:

  • příjemné pracovní prostředí
  • možnost  seberealizace
  • prostor pro sebevzdělávání a odborný růst
  • stravenky

Kontakt: ludmila@charitausti.cz; od 8.00 do 15.00 si lze telefonicky sjednat osobní jednání (vedoucí zařízení - Ing. Dušan Jahoda - 731402490)