Adresář

"Žijeme spolu" - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Tel.: 412 384 744, 732 170 481
Sukova 1055/24, Rumburk, 408 01
Vedoucí služby: Martina Škodová, DiS. - Sociální pracovník
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Služba je registrována pod ID č. 7222807 v Registru poskytovatelů sociálních služeb.streetwork-clen-zakladni

Toto zařízení je skupinovým členem České asociace streetwork, úspěšně absolvovalo proces hodnocení kvality sociálních služeb a získalo tak Osvědčení od České asociace streetwork o.s.

Poslání

Nízkoprahové zařízení „Žijeme spolu“ dětem a mládeži od 6 do 26 let nabízí prostor a podmínky pro volný čas, pro povídání si, pro učení. Pracovníci radí a pomáhají, když si neví uživatelé rady, nebo jsou zoufalí, pomáhají jim cítit se lépe a být více samostatní. S pracovníky se lze setkat v prostorách charity i venku. Klub lze dobrovolně navštívit v pracovní den od pondělí do pátku, kromě čtvrtka, kdy je možné si domluvit svou konzultaci s pracovníkem. Na klubu mají děti a mladí lidé příležitost se setkat a podílet se na programu spolu s ostatními.

LokalitaPrověřená kvalita

Rumburk a okolní obce

Cíl

„Cílem klubu je :

 • vyslechnout tě a ukázat ti možná řešení tvé situace
 • naučit tě něco nového
 • nabídnout ti bezpečný a tvořivý prostor
 • seznámit tě s okolím ve městě a jeho nabídkou služeb
 • třeba tě i doprovodit na úřad, když si sám netroufáš
 • poskytnout ti zázemí, aby se ti dařilo ve škole nebo v zaměstnání.

A to všechno proto, abys to příště už zvládnul sám a nikoho k tomu nepotřeboval, aby sis uměl poradit a byl hrdý sám na sebe, byl samostatný.“

Konkrétní měřitelné cíle na rok 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Cílová skupina

Klub „Žijeme spolu“ je pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, které se nudí, hledají kamarády, pohádaly se s rodiči nebo ve škole, chtějí pomoc s úkolem nebo doučovat, někdo jim ubližuje a nevědí si rady, chtějí si popovídat o svých starostech i radostech s někým, kdo je nesoudí; nebo se s něčím chtějí pochlubit-něco ukázat a nemají komu a kde, hledají zaměstnání nebo ztratily doklady a nevědí si rady, chtějí se naučit nové věci, chtějí si dodělat školu, přijely na prázdniny nebo se přistěhovaly a neznají místní okolí, musí právě hlídat mladší sourozence a nevědí co s nimi dělat a jak se o ně postarat; hledají prostor, kde nepotřebují peníze a nemusí říkat ani své jméno apod.

Věková struktura - kolik ti musí být?

Do klubu mohou děti a mládež ve věku od 6 do 26 let. Pohlaví nerozlišujeme, mohou přijít tedy chlapci nebo dívky.

Národnost, vyznání, politický postoj?

Pracovníci klubu nedělají mezi lidmi rozdíly. Do klubu může "zelený" i "modrý" , zkrátka kdokoliv.

Základní poskytované činnosti

 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační     (nabídka základního vybavení a volnočasových dílen,..)   
 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  (aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích .)
 3. Sociálně terapeutické činnosti    (aktivity směřující k udržení nebo rozvoji sociálních schopností a      dovedností)
 4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání sociálních záležitostí  (poradenství, zprostředkování návazné pomoci, ..)

Co klub tedy nabízí?

Nízkoprahový klub nabízí bezpečný prostor pro aktivní trávení volného času bez diskriminace

 • Základní nabídka klubu (teplo, světlo, místo k posezení, poslech hudby, stolní fotbal, el. šipky, psací potřeby a papír, časopisy, knihy, pinčes)
 • K dispozici je poměrně široká nabídka volnočasových programů (truhlářská, keramická, hudební, taneční, výtvarná a sportovní dílna, PC studovna)
 • Je možné požádat i o individuální pomoc se vzděláváním
 • Během roku jsou pořádány další akce, výlety, soutěže, odborné besedy apod.
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • Vstup do klubu je bezplatný, zájemce se službou uzavírá  ústní nebo písemnou dohodu
 • Klient si může vybrat z nabídky aktivit služby

Naopak pracovníci od vás očekávají jen respektování pravidlel klubu, se kterými jste předem seznámeni. K dispozici je také informační leták zařízení. Stížnostní řád ke stažení zde.

Otevírací doba zařízení

Klub je pro vás otevřen v níže uvedených provozních hodinách. Přechodné změny jsou vždy včas uvedeny v rubrice Aktuálně.

 

Ambulantní forma

V tyto hodiny je zařízení otevřeno pro klienty

Terénní forma

Jednání s pracovníkem je nutné si s ním předem domluvit

Pondělí

13,00 — 18,00 hodin

8,00 — 18,00 hodin

Úterý

13,00 — 18,00 hodin

8,00 — 18,00 hodin

Středa

13,00 — 18,00 hodin

8,00 — 18,00 hodin

Čtvrtek

zavřeno

8,00 — 16,00 hodin

Pátek

13,00 — 18,00 hodin

8,00 — 18,00 hodin

Prostor pro Vaše hodnocení

Vážený zájemci a uživatelé této služby, váš názor a připomínky na činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež jsou pro klub velmi důležité, a proto vás žádáme o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je anonymní, poslouží nám jako podnět ke zkvalitnění našich služeb poskytovaných nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež. O pomoc s vyplněním dotazníku můžete požádat i pracovníka přímo v klubu. Děkujeme za Váš čas, vážíme si toho.

Dotazník pro spolupracující organizace.

Organizace

Seznam lidí

František Škoda - Kontaktní pracovník
Martina Škodová, DiS. - Sociální pracovník
Bc. Lucie Buriánková - kontaktní pracovník NZDM