Adresář

Terénní program sv. Vincent

Tel.: 412 379 211
nám. Jiřího 29, Jiřetín pod Jedlovou, 407 56
Vedoucí služby: Bc. Marcela Dvořáčková - vedoucí
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Karel Diviš - sociální pracovník