Adresář

Sociální ubytovna Nový Bor

Tel.: 774 116 779
Severní 755, Nový Bor, 473 01
Vedoucí služby: Věra Polanecká - vedoucí služby Sociální ubytovna Nový Bor
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Sociální ubytovna Nový Bor poskytuje finančně dostupné ubytování osobám (jednotlivcům, matkám s dětmi i celým rodinám), které jsou v tíživé životní situaci ohroženy sociálním vyloučením a chudobou. 

Seznam lidí

Věra Polanecká - vedoucí služby Sociální ubytovna Nový Bor
Petra Dufková - pracovnice v sociálních službách Sociální ubytovny Nový Bor