Adresář

Sociální automobil

Tel.: 487 829 874, 608 978 233
Dubická 992, Česká Lípa, 470 01
Vedoucí služby: Irena Hrnčířová - vedoucí služby Sociální automobil
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, možnost dopravy osob se sníženou mobilitou
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Irena Hrnčířová - vedoucí služby Sociální automobil