Adresář

Šatník Nový Bor

Tel.: 774 116 848
Purkyňova 227, Nový Bor, 473 01
Vedoucí služby: Ludmila Špindlerová - vedoucí služby Šatník
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí ošacení, poskytnutí materiální pomoci
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Ludmila Špindlerová - vedoucí služby Šatník
Jarmila Krejná - provozní pracovnice Šatníku Nový Bor