Adresář

Odborné sociální poradenství

Tel.: 412 582 602
Cílové skupiny: osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby
Způsob poskytování:
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE