Adresář

Azylový dům pro matky s dětmi

Tel.: 495 221 810, 777 737 610
Velká 7/50, Hradec Králové, 503 41
Vedoucí služby: Zdeňka Koutníková - vedoucí Domova pro matky s dětmi
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Helena Kočí - koordinátorka sociální služby
Bc. Kateřina Bittnerová - sociální pracovnice
Mgr. Eliška Kolmanová - odborný pracovník pro práci s dětmi
Mgr. Kateřina Sochorová - sociální pracovnice
Zdeňka Koutníková - vedoucí Domova pro matky s dětmi
Mgr. Ludmila Boučková - sociální pracovnice, zástupce vedoucí