Adresář

Azylový dům Jonáš Dobranov

Tel.: 608 314 385
Dobranov 120, Dobranov, Česká Lípa, 471 21
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby:

konzultace s psychologem a právníkem, praní prádla ad.

Seznam lidí

Bc. Anna Pinkavová - sociální pracovnice služby Azylový dům Jonáš v Dobranově